Zondagmorgen 25 september

Op zaterdag 24 september was er een inspiratieochtend in de Plantagekerk over ‘Samen Jong’. ‘Samen Jong’ staat voor een beweging die gelooft dat het voor de toekomst van de kerk belangrijk is om een voor jongeren aantrekkelijke geloofsgemeenschap te vormen met alle generaties.

Er wordt aandacht gegeven aan zes inspirerende kernwaarden:

  1. Prioriteit geven aan jonge generaties
  2. Jezus’ boodschap serieus nemen
  3. Hart voor jongeren hebben
  4. Verantwoordelijkheid doorgeven
  5. Een warme gemeenschap vormen
  6. Beste buren zijn

In de dienst van vanmorgen staan we stil bij de tweede kernwaarde: ‘De boodschap van Jezus serieus nemen’. Wat is die boodschap van Jezus? We lezen uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 1:14-28. En: we aanbidden Jezus in onze liederen!

Naar de liturgie