29 september: Kerkproeverij in de Plantagekerk

Zondag 29 september 2019 is het zover: de Kerkproeverij!  Een unieke kans om de kerk te proeven! Maak de kerkdienst mee en ontmoet andere mensen. We sluiten hiermee aan bij een landelijke campagne: Kerkproeverij 2019.

Meer dan welkom

Als iemand je persoonlijk heeft uitgenodigd, weet je dan zeer welkom. Als dat niet gebeurd is, dan evengoed: welkom! We ontmoeten elkaar in deze dienst om samen te zijn, samen te delen, samen te zingen, samen te luisteren, samen te proeven. We proeven van het goede leven waar Jezus het altijd over heeft.

Onderstaand filmpje geeft je hopelijk nog een extra gevoel van welkom.

Programma van de kerkdienst

Het programma van de kerkdienst vind je hier.

Meer informatie

De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur kun je al terecht in de kerk. Kom zoals je bent (je hoeft geen speciale kleren aan of zo). Als je de liederen kent, mag je ze uiteraard meezingen (de teksten worden via een beamer geprojecteerd). Maar als je de liederen niet kent, voel je dan vrij om gewoon te luisteren.

De dienst duurt een kleine vijf kwartier. Na de dienst ben je welkom om te blijven en mensen te ontmoeten bij thee en koffie.

Vragen?

Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar: kerkproeverij@plantagekerkzwolle.nl.

Vier het Kerstfeest in de Plantagekerk

Van harte welkom om het feest van Licht te vieren in de Plantagekerk! Er zijn twee bijzondere diensten tijdens Kerst: een muzikale kerstavonddienst en een familiedienst op Eerste Kerstdag.

Kerstavonddienst ‘God gezien?’ – 21.00u

Op Kerstavond, maandag 24 december, gaan we samen genieten van een sfeervolle avond met veel liederen en muziek. En natuurlijk komt ook het goede nieuwe van de komst van Jezus tot klinken!

Wees welkom om 21.00u. Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van chocolademelk en glühwein.

Lees hier meer over deze dienst.

Familiedienst Eerste Kerstdag – 10.00u

Je bent op dinsdag 25 december van harte welkom in deze mooie Kerstochtenddienst, geschikt voor jong en oud. De dienst start om 10.00u.

Lees hier meer over deze dienst. 

 

 

Voor meer Kerstdiensten in Zwolle, kijk je op www.kerstinzwolle.nl 

16 september: Kerkproeverij in de Plantagekerk

Zondag 16 september 2018 is het zover: de Kerkproeverij!  Een unieke kans om de kerk te proeven! Maak de kerkdienst mee en ontmoet andere mensen. We sluiten hiermee aan bij een landelijke campagne: www.kerkproeverij.nl

Meer dan welkom

Als iemand je persoonlijk heeft uitgenodigd, weet je dan zeer welkom. Als dat niet gebeurd is, dan evengoed: welkom! We ontmoeten elkaar in deze dienst om samen te zijn, samen te delen, samen te zingen, samen te luisteren, samen te proeven. We proeven van het goede leven waar Jezus het altijd over heeft.

Onderstaand filmpje geeft je hopelijk nog een extra gevoel van welkom.

Programma van de kerkdienst

Het programma van de kerkdienst kun je via deze link bekijken. Er zal veel gezongen worden. We gaan lezen uit de Bijbel. En we staan stil bij het thema ‘Ik bid dus ik ben’.

Meer informatie

De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur kun je al terecht in de kerk. Kom zoals je bent (je hoeft geen speciale kleren aan ofzo). Als je de liederen kent, mag je ze uiteraard meezingen (de teksten worden via een beamer geprojecteerd). Maar als je de liederen niet kent, voel je dan vrij om gewoon te luisteren.

De dienst duurt een kleine vijf kwartier. Na de dienst ben je welkom om te blijven en mensen te ontmoeten bij thee en koffie.

Vragen?

Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar: kerkproeverij@plantagekerkzwolle.nl.

Kerkdienst op 4 mei

Op vrijdagavond 4 mei 2018 wordt er in de Zwolse Plantagekerk voorafgaand aan de dodenherdenking een kerkdienst gehouden. Deze dodenherdenking vindt plaats bij het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark, direct tegenover de Plantagekerk.

De kerkdienst begint om 19.00 uur en zal duren tot 19.45 uur. Voorganger in de dienst is ds. Jos Douma. Het orgel wordt bespeeld door Gertjan Ronner. Thema is: ‘Gelukkig de vredestichters’.

De dagen 4 en 5 mei geven alle aanleiding om in een samenleving waarin veel angst en haat is stil te staan bij de oproep van Jezus om vredestichters te zijn. Kunnen we dat? En hoe doen we dat: vrede stichten in een samenleving vol onvrede?

Kerkgangers kunnen aansluitend aan de kerkdienst de plechtigheid bij het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark bijwonen.

Meer informatie volgt…

26 t/m 31 maart: Stille week in de Plantagekerk

In de Stille week voor Pasen, van maandag 26 tot zaterdag 31 maart, kun je ’s ochtends in de Plantagekerk terecht voor bezinning en een korte viering. De opzet van deze momenten in de ochtend is sober en gericht op stilte en bezinning. Geen preek dus, maar ruimte voor een lied, Bijbellezing, stille overdenking, muziek en gebed.

De kerk is open van 7.00 tot 9.30 uur. Er zijn drie momenten waarop een gezamenlijk bezinningsmoment is gepland: om 7.00, 7.45 en om 8.45 uur. Deze vieringen duren ongeveer 15 à 20 minuten. Tussen deze vieringen in is de kerkzaal toegankelijk en is er stilte en gelegenheid voor eigen stil gebed. Gedurende de hele periode is er beneden in de kerk koffie en thee en de mogelijkheid om een eenvoudig ontbijt te gebruiken.

Ook jij bent welkom in de Stille week!

Stille week - 26 tm 31 maart 2018 - Pasen - Plantagekerk Zwolle

Vesper in 40dagentijd: ‘Niet meer mijn ik…’

In deze Vesperviering in de veertigdagentijd (zondagmiddag 25 februari 16.30 uur) verdiepen we ons in een krachtige uitspraak van de apostel Paulus: ‘Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij’. Is dat wat jij wilt: dat je eigen ik eraan gaat, en dat Christus in je leeft?

En is dit misschien wat Jezus bedoelde toen hij zei (Matteüs 16:24-25): ‘‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn ​kruis​ op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden”?

Voorganger is ds. Jos Douma. Martin van Heerde bespeelt het orgel.

Lees hier meer

 

21 t/m 28 januari: Week van Gebed in Zwolle

In de week van 21 tot en met 28 januari 2018 vindt de Week van Gebed plaats in Zwolle. De Week van Gebed voor de eenheid van christenen heeft als thema: ‘Recht door zee’.

Er worden maar liefst 18 aparte vieringen in de verschillende wijken rond gebed georganiseerd, naast de al bestaande vieringen in Zwolle. In de Plantagekerk is er zondag 21 januari aandacht voor de Week van Gebed in de morgendienst.

De Startviering van de Week van Gebed vindt plaats op maandag 22 januari om 19.00 uur in de Zuiderhof aan de Troelstralaan. Het thema haakt aan bij het verhaal over de Uittocht (Exodus) van het volk Israël. In dat verhaal gaat het over bevrijding. Christenen in het Caribisch gebied herkenden zich in dit thema, en hebben het onderwerp ingebracht voor 2018. Recht door zee, van onrecht (slavernij) naar bevrijding.

Wereldwijd volgen christenen dit thema. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. In Nederland organiseren de Raad van Kerken en MissieNederland de Week van Gebed.

Onderzoek heeft aangetoond dat bidden de geestelijke en lichamelijke gezondheid ten goede kan komen. Bidden zorgt voor verbinding en gemeenschap, in de verschillende wijken maar ook in de stad. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om een viering mee te maken.

Hieronder kun je het hele programma bekijken van de Week van Gebed in Zwolle, georganiseerd door Podium van Kerken & Kerken van Zwolle:

Themadienst #MeToo

Een tijdlang waren de media vol van #MeToo. Duizenden slachtoffers deelden op social media hun verhalen over seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. Er was (en is nog steeds) veel verontwaardiging en verdriet vanwege alles wat er tussen mensen (mannen en vrouwen) fout gaat op dit gebied van seksualiteit en intimiteit.

Hoe is dat in de kerk? Is dat een veilige plek voor vrouwen en meisjes, en ook voor jongens en mannen? Kun je ervan op aan dat je in allerlei persoonlijke relaties en ontmoetingen in de kerk integer wordt benaderd? Dat er een meldpunt voor seksueel misbruik in kerkelijke relaties bestaat, laat helaas zien dat ook de kerk niet altijd een veilige plek is.

Op zondagmorgen 14 januari gaan we in de Plantagekerk aandacht geven aan deze thematiek. Want we willen heel graag een veilige omgeving zijn voor iedereen, ook op het gebied van seksualiteit en intimiteit. We luisteren, zoals we elke tweede zondag van de maand doen, naar woorden van Jezus uit de Bergrede (Matteüs 5 tot 7). Hij wijst ons steeds opnieuw de weg naar het hart: wees nederig van hart, wees zuiver van hart, heb lief met heel je hart. Dat geldt ook op het gebied van seksualiteit: “Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.” We lezen: Matteüs 5:27-30 en Galaten 5:16-24.

Na de dienst gaan we met elkaar in gesprek over seksuele veiligheid in onze geloofsgemeenschap. Hoe veilig voelen we ons? Op welke manier besteden we blijvend aandacht aan preventie? En wat heeft Jezus ons hierin te zeggen?

Kijk hier voor meer informatie over de organisatie van deze Themazondag.

Kerkenraad en Werkgroep Themazondagen

Cursus ‘Levend in Christus’

De verdiepingscursus Levend in Christus is bedoeld voor ieder die meer wil leren over de Gaven van de Geest, het gebed, genezing en bevrijding. Een mooie en ingrijpende cursus die veel christenen effectiever maakt in hun dienende taak. Het doel van deze cursus is meer zicht krijgen op de gaven van de Geest, opbouw van de gemeente door verdieping in geloof en het bevorderen van een gebedscultuur in de gemeente.

In januari hoopt ds.Wim Noordzij samen met ds. Jelle de Kok de cursus Levend in Christus te gaan geven in de Opstandingskerk. De cursus bestaat uit 9 maandagavonden van 20.00 – 22.00 uur. De opzet is: beginnen met aanbidding, drie kwartier onderwijs en een uur oefenen in samen bidden. De cursus is elke week – uitgezonderd de voorjaarsvakantie – en begint op maandag 22 januari. Kosten zijn € 35,= per persoon. Locatie: Opstandingskerk, Esdoornstraat 25, 8021 WB Zwolle.

De cursus Levend in Christus is ontwikkeld door het Evangelisch Werkverband binnen de PKN. Ds.Jelle de Kok is toeruster van het EW en gastdocent aan de TUKampen voor gemeenteopbouw.

Meer informatie, ook over de onderwerpen van de avonden, kun je vinden op http://www.ewv.nl/agenda/cursus-levend-in-christus-zwolle

Opgeven is noodzakelijk en kan tot 7 januari bij Johanneke de Bruijne: leerhuis@gkvzwollenoord.nl

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving