Miniconferentie Pastoraat 27 november

Voel jij je gezien in de Plantagekerk? Is er aandacht voor jou als persoon? Ben je in beeld als er moeite en verdriet en pijn in je leven is?

Als we het hebben over pastoraat, gaat het daarover: dat we elkaar zien, dat we oog hebben voor elkaar en voor wat er speelt in onze levens. Pastoraat noemen we dat in de kerk: dat we zorgen voor elkaar omdat Jezus voor ons zorgt als de goede herder.

Maar hoe ziet dat pastoraat er dan uit? Hoe kunnen we op een betekenisvolle manier aan elkaar verbonden worden en met elkaar verbonden blijven? En wie spelen hier in een voortrekkersrol? En wat moeten we doen als we het onderlinge pastoraat in de gemeente willen versterken?

Lees meer: Miniconferentie Pastoraat.

 

Vesper 26 november 16.30 uur

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. In veel kerken wordt dan stil gestaan bij de geliefden die het voorbije jaar overleden zijn.

Wij doen dat in de Plantagekerk op de Oudjaarsdag. Maar we grijpen deze Eeuwigheidszondag wel aan om in een vesper stil te staan bij het verdriet dat er in ons leven is.

Het thema voor de vesperviering die om 16.30 uur begint (samen met de gemeente van Zwolle-Noord in de Plantagekerk) is:

Gelukkig de treurenden?
Over tranen en troost

We maken in liederen en gebeden, overdenking en stilte ruimte voor ons verlies en ons verdriet, voor onze rouw en onze pijn. In de aanwezigheid van elkaar en van onze Heer.

Wees welkom!

Kijk ook hier: Vesper ‘Gelukkig de treurenden?’

Themazondag 12 november

Komende zondag is de eerste van vier themazondagen! We gaan als gemeente samen lezen, samen delen en samen eten.

Samen lezen: in de morgendienst staan we stil bij wat Jezus zegt over bidden.

Samen delen: na de morgendienst gaan we in groepjes in gesprek over vragen rond het bidden en onze eigen ervaringen, verlangens en frustraties (we maken gebruik van deze geestelijke handreiking).

Samen eten: na de dienst drinken we koffie met iets lekkers erbij én we sluiten samen af met een (zelf meegebrachte) lunch

Lutherviering zondagavond 29 oktober in de Plantagekerk

Op deze zondagavond vieren we als Zwolse kerken samen wat we hebben ontvangen in de Reformatie. Centraal in de viering staat de omgang van Maarten Luther met het Woord van God. Ergens in zijn werk noemt hij drie ‘regels’ die onmisbaar zijn voor groei in geloof en voor omgang met de Schrift: Oratio (gebed), Meditatio (overdenking), Tentatio (aanvechting).

Ds. Elly Urban (PKN Oosterkerk) leidt de viering, ds. Jos Douma (GKv Plantagekerk) verzorgt drie korte overdenkingen. Een cantorij en een koperblazersensemble verlenen hun medewerking.

Lees hier meer.

Vier het mee: 500 jaar Reformatie in Zwolle

Op 31 oktober 2017 herdenken we dat 500 jaar geleden de Reformatie begon met de 95 stellingen van Maarten Luther. In Zwolle hebben voorgangers van de Zwolse kerken het initiatief genomen tot het organiseren van diverse activiteiten rond deze bijzondere datum. Zo willen zij zichtbaar uiting geven aan de eenheid van kerken. Dat wordt gevierd op een aantal momenten.

Op zondag 29 oktober 2017 vragen wij aan alle kerken en geloofsgemeenschappen uiting te willen geven aan de eenheid door:

  • in de ochtenddienst aandacht te geven aan de eenheid van kerken
  • gemeenteleden op te roepen eens een kerkdienst van een andere kerk te bezoeken
  • en daarom elkaars kerkleden welkom te heten in de dienst.

Op zondag 29 oktober 2017 houden we een gezamenlijke Luther-viering in de Plantagekerk die om 19.30 uur begint. Deze viering staat in het teken van Luther, in muziek en woord. Iedereen is van harte welkom.

Bekijk hier het programma van de viering. 

Op dinsdag 31 oktober 2017 houden wij een inspiratiemiddag voor alle Zwolse predikanten en voorgangers. Voor deze inspiratiemiddag hebben we zoveel mogelijk voorgangers/predikanten/kerkelijk werkers persoonlijk uitgenodigd.

Op dinsdag 31 oktober 2017 is er een Vesper in de Lutherse kerk om 16.30 uur. Iedereen is hier welkom. We hopen op deelname van zoveel mogelijk kerken en geloofsgemeenschappen.

Vanuit het Zwols pastores-overleg:

Jos Douma
Hélène Evers
Henk Mijnders
Elly Urban


Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Anneke van der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl.

Conferentie voor Arabische christenen in de Plantagekerk: help je mee?

Er gaat in het weekend van 13 tot 15 oktober iets bijzonders gebeuren in de Plantagekerk! Christenen uit Syrië en andere Arabische landen, die in Europa wonen, komen in de Plantagekerk bij elkaar voor een conferentie over geloofsgroei. Als Plantagekerk leveren we een facilitaire bijdrage aan de organisatie. Help je ook mee?

Het is niet gemakkelijk om als christen uit een Arabisch land te leven in Europa. Dit is een kleine groep die niet altijd aansluiting vindt bij hun eigen landgenoten maar ook niet vanzelf bij de kerken in Nederland. Arabische christenen hebben het extra nodig om elkaar te ontmoeten en versterkt te worden in hun geloof.

Daarom is er een kernteam samengesteld met mensen uit de Arabische christelijke gemeenschap in Nederland én mensen vanuit verschillende Zwolse kerken, om deze conferentie te organiseren. Er is een programma samengesteld met sprekers uit binnen- en buitenland, en veel ruimte voor ontmoeting en maaltijd, wat echt in een behoefte voorziet van deze doelgroep.

De PK als gastgemeente: gastadressen gezocht

De Plantagekerk wil dit alles graag mede mogelijk maken. Daarom zijn wij gastgemeente voor deze conferentie. Er zijn verschillende leden uit verschillende kerken aangesloten bij de organisatie. Maar we zijn nog op zoek naar facilitaire versterking!

Zo worden er nog gastadressen gezocht voor naar verwachting 250 gasten. Een deel van hen woont niet in de buurt van Zwolle en voor velen is een hotel te duur. Je kunt je aanmelden door te mailen of te bellen naar Annelie Huttinga, anneliewerkman@hotmail.com / 06-44128941. Daarbij graag aangeven hoeveel personen er bij je terecht kunnen en wat je adres is. Wij hopen dat je jouw hart laat spreken en je deur openzet!

Vrijwilligers voor het kinderwerk

Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het kinderwerk. Veel mensen komen met het hele gezin, dus ook met kinderen. Het programma zal plaats vinden in de Aquamarijn en is opgedeeld in 5 blokken:

Vrijdagavond: 16.30-17.00
Zaterdagmorgen: 10.00-13.00
Zaterdagmiddag: 14.45-18.00
Zondagmorgen:10.00-12.45
Zondagmiddag: 14.00-18.00

Er zijn 6 medewerkers per blok nodig. Het is fijn als je meerdere blokken kunt. Zou je willen helpen? Geef je op bij Elly Volkerink: ellyvolkerink@cgkzwolle.nl.

Benieuwd naar de conferentie?

Je bent overigens zelf ook van harte welkom om aan de conferentie deel te nemen. Aanmelden kan via deze link. De conferentie is in het Arabisch, maar er zal getolkt worden naar het Nederlands/Engels. Ook zijn er flyers in het Nederlands en in het Arabisch beschikbaar die je kunt uitdelen aan Arabisch sprekenden in je netwerk. Flyers en/of posters kun je aanvragen en ophalen bij Elly Volkerink: ellyvolkerink@cgkzwolle.nl.

Doe mee met de Startzondag!

Aanstaande zondag 17 september is het alweer zover: we gaan het nieuwe seizoen officieel van start met de Startzondag. We willen gezellig samenkomen en samen bezig gaan met het jaarthema ‘De Bijbel open’. De Bergrede zal in de morgendienst een belangrijke rol spelen.

We gaan na de ochtenddienst samen koffiedrinken, samen eten en samen leuke en gezellige dingen doen. Aan de kinderen en jeugd is ook gedacht.

Lees meer over het programma en hoe je mee kunt helpen!

Proef de Plantagekerk

Komende zondag is het zover: de Kerkproeverij!  Een unieke kans om de kerk te proeven! Maak de kerkdienst mee en ontmoet andere mensen. We sluiten hiermee aan bij een landelijke campagne: www.kerkproeverij.nl

Meer dan welkom

Als iemand je persoonlijk heeft uitgenodigd, weet je dan zeer welkom. Als dat niet gebeurd is, dan evengoed: welkom! We ontmoeten elkaar in deze dienst om samen te zijn, samen te delen, samen te zingen, samen te luisteren, samen te proeven. We proeven van het goede leven waar Jezus het altijd over heeft.

Onderstaand filmpje geeft je hopelijk nog een extra gevoel van welkom. Onder het filmpje vind je het programma van de kerkdienst.

Programma van de kerkdienst

Woord van welkom
Belijdenis van afhankelijkheid
Zingen: ‘Groot is uw trouw, o Heer’ (Opwekking 123)
Zingen: ‘Amazing grace’ (Opwekking 428)
Bidden
Zingen: ‘You raise me up’
Kindermoment
Zingen: ‘Onder boven voor en achter, God is altijd bij mij’
> kinderen van groep 1-4 gaan naar eigen programma
Bijbellezing: Matteüs 4:12-5:12 (Bijbel in Gewone Taal)
Preek over Matteüs 5:3
Zingen: ‘Bless the Lord my soul’
Moment van toewijding
Zingen: ‘God wijst mij een weg’ (Opwekking 429)
Voorbeden
Collecte
> kinderen komen terug
Zingen: ‘Dankt, dankt nu allen God’
Zegen

Meer informatie

De dienst begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur kun je al terecht in de kerk. Kom zoals je bent (je hoeft geen speciale kleren aan ofzo). Als je de liederen ketn, mag je ze uiteraar meezingen (de teksten worden via een beamer geprojecteerd). Maar als je de liederen niet kent, dan is het heerlijk om gewoon te luisteren.

De dienst duurt een kleine vijf kwartier. Na de dienst ben je welkom om te blijven en mensen te ontmoeten bij thee en koffie.

Vragen?

Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar: kerkproeverij@plantagekerkzwolle.nl.

 

De Bergrede op de Spoolderberg

In de Plantagekerk staat dit nieuwe kerkelijke seizoen de Bergrede van Jezus centraal. Hij geeft daarin zijn visie op het goede leven. Al eeuwenlang vormen zijn woorden een inspiratiebron voor wie hem willen volgen en verschil willen maken in de samenleving.

Zondagavond 10 september

HET WEER ZIET ER GOED UIT. MISSCHIEN EEN KLEIN BUITJE. MAAR DE ACTIVITEIT GAAT IN ELK GEVAL DOOR! Van 20.30 TOT 21.00 UUR.

Op zondagavond 10 september wordt deze Bergrede van Jezus uit Matteüs 5 tot 7 voorgelezen op de Spoolderberg in Zwolle. Buiten dus. Want de rede klonk oorspronkelijk ook in de buitenlucht, ergens op een berg bij het meer van Galilea.

Je bent van harte welkom om erbij te zijn. Om 20.30 uur start de voorlezing die nog geen half uur zal duren (voor geluidsversterking wordt gezorgd). Het is op dat tijdstip al donker, dus neem een lichtje mee. Dan maken we gelijk deze uitnodiging van Jezus concreet: ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen’ (Matteüs 5:16).

De Spoolderberg

Het is maar een klein heuveltje, de Spoolderberg (tegenover het kantoorgebouw van Vitens, aan Oude Veerweg 1, Zwolle), maar toch is er over deze berg een heel verhaal te vertellen. In vroeger eeuwen was het een belangrijke plek. Lees er hier meer over. De Spoolderberg was onder andere de plek waar nieuwe bisschopen werden gewijd.

Bij slecht weer

Mocht het slecht weer zijn zondagavond 10 september, dan zal de voorlezing niet doorgaan maar naar een ander moment worden verplaatst. Zondagavond 19.30 uur is hier te lezen of de activiteit om 20.30 uur wel of niet door gaat.

Foto’s

De foto van de Spoolderberg is gemaakt door Sjaak Leene (hartelijk dank daarvoor). Hier vind je nog meer foto’s.

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving