Jaarthema

Jaarthema 2018-2019: Bidden

Het jaarthema voor 2018-2019 is nog in ontwikkeling. Het zal gaan over verschillende manieren waarop we ons geloof kunnen beleven (spirituele tradities) met speciale aandacht voor gebed als belangrijkste bron voor het (samen) toe groeien naar Christus.

Jaarthema 2017-2018: De Bijbel open

De voorbije twee jaren zijn we vanuit het thema ‘Verlangen naar het goede leven‘ bezig geweest met samen lezen, samen delen en samen eten. Deze drie praktijken hebben als doel om de zondagse liturgie en het doordeweekse leven aan elkaar te verbinden op een alledaagse manier.

In het seizoen 2017-2018 hebben we vanuit het gekozen Bijbelse motto ‘Samen volledig toe groeien naar Christus die alles in allen is‘ een nieuw accent aangebracht. Want hoe groeien we nu samen naar Christus toe? Wij geloven dat de Bijbel de bron en de norm is van dat groeiproces en dat Bijbellezen en Bijbelluisteren als doel hebben om dichter bij Jezus te komen.

Daarom zijn we in het seizoen 2017-2018 aan de slag gegaan met het thema: ‘De Bijbel Open‘. Zo werkten we ook verder aan een van drie centrale praktijken die we gekozen hebben voor ons leven in de gemeente, namelijk: samen lezen. Het thema is bewust heel breed gehouden zodat iedereen er op allerlei verschillende manier bij aan kan haken.  In prediking en onderwijs is gekozen voor de deelthema’s ‘Wat betekent de Bergrede van Jezus vandaag voor ons?’ en ‘Wat leren we van Abraham, de vader van alle gelovigen?’

Eerdere jaarthema’s waren:

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving