Jaarthema 2017-2018

bijbelduifIn de Plantagekerk zijn we de voorbije twee jaren vanuit het thema ‘Verlangen naar het goede leven‘ bezig geweest met samen lezen, samen delen en samen eten. Deze drie praktijken hebben als doel om de zondagse liturgie en het doordeweekse leven aan elkaar te verbinden op een alledaagse manier.

In het seizoen 2017-2018 gaan we vanuit het gekozen Bijbelse motto ‘Samen volledig toe groeien naar Christus die alles in allen is‘ weer een nieuw accent aanbrengen. Want hoe groeien we nu samen naar Christus toe? Wij geloven dat de Bijbel de bron en de norm is van dat groeiproces en dat Bijbellezen en Bijbelluisteren als doel hebben om dichter bij Jezus te komen.

Thema 2017-2018: De Bijbel Open

Daarom gaan we in het seizoen 2017-2018 aan de slag te gaan met het thema: ‘De Bijbel Open‘. Zo werken we ook verder aan een van drie centrale praktijken die we gekozen hebben voor ons leven in de gemeente, namelijk: samen lezen.

Het thema is bewust heel breed gehouden zodat iedereen er op allerlei verschillende manier bij aan kan haken. Er kunnen ook deelthema’s gekozen worden zoals bijvoorbeeld ‘Wat betekent de Bergrede van Jezus vandaag voor ons?’, ‘Wat leren we van het boek Openbaring?’, ‘Welke verschillende manieren van Bijbellezen zijn er?’, ‘Hoe houden we Geest en Woord bij elkaar?’, ‘Wat leren we in het Nieuwe Testament over de kerk?’ enzovoort.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving