Eerst dit

Op deze pagina vind je alle informatie over het Eerst dit-Experiment als eerste stapje in een bezinningsproces rond het creëren en leven van een Leefregel. Lees hieronder de omschrijving en vervolgens de uitgebreidere toelichting.

Lees hier meer: over een Leefregel.

Bijbelpodcast

De Bijbelpodcast kun je beluisteren via de Eerst-dit-app die je kunt downloaden via Google Play op je smartphone of Ipad, via een van de podcastplatformen (bv. Google Podcasts, Spotify – zoek op ‘Eerst dit’) of op de eigen webpagina van Eerst dit.

Omschrijving

 1. Omdat ik dagelijks open wil staan voor Gods aanwezigheid en spreken in mijn leven kies ik ervoor elke werkdag te luisteren naar de Bijbelpodcast ‘Eerst dit’. Ik doe dat op een moment van de dag waarop dat het beste past.
 2. Tijdens het beluisteren van de de podcast stel ik mezelf de vraag: welk ene woord, welke ene zin, welke ene gedachte treft me speciaal?
 3. Mijn antwoord op die vraag deel ik in de whatsappgroep die speciaal voor dit doel is gemaakt en ook alleen voor dit doel wordt gebruikt. Dat antwoord houd ik kort, ik geef geen toelichting en ik reageer in de appgroep ook niet op de antwoorden van anderen.
 4. Ik proef en beluister de antwoorden die anderen in de loop van de dag geven en probeer te ontdekken wat de Geest door die antwoorden heen aan mij wil duidelijk maken.
 5. Ik doe dit voor een periode van vijf weken. Daarna evalueer ik of dit een passende spirituele praktijk is om blijvend deel uit te maken van mijn persoonlijke leefregel.

Toelichting

Ad 1.

 • Als eerste staat het ‘waarom’ van deze praktijk geformuleerd. Want het is uiteraard een heel voor de hand liggend gevaar dat zo’n praktijk tot een moralistische, wettische norm wordt. Dat is niet de bedoeling. Er moet hier niets. Maar de ervaring leert dat het formuleren van en zich verbinden aan geregelde spirituele praktijken helpend is. Het moet niet, het helpt. Waarvoor helpt het? Hiervoor: open (blijven) staan voor Gods aanwezigheid en spreken in je leven.
 • Elke werkdag: een ritme dus. Dagelijks. Niet op zaterdag en zondag. De reden is in dit voorbeeld heel eenvoudig: ‘Eerst dit’ heeft alleen op werkdagen een Bijbelpodcast.
 • Het is aan jouzelf welk moment van de dag je kiest. Natuurlijk is het mooi om de dag te beginnen met zo’n online Bijbelmoment. Maar het kan ook onderweg op de fiets of in de auto of in de trein. Of als je wandelt. Of tijdens het eten koken. Het is handig om een vast moment te hebben.

Ad 2.

 • De kern van deze praktijk is uiteraard het beluisteren van de podcast met een Bijbellezing, een overdenking en een kort gebed.
 • Om te voorkomen dat je alleen consumptief luistert (en daardoor misschien ook gedachteloos) is het zinvol om actief een vraag mee te nemen tijdens het luisteren: ‘Welk ene woord, welke ene zin, welke ene gedachte treft je speciaal?’ Dat is een uitnodiging om aandachtig te luisteren en na afloop ook nog een reflectiemoment te hebben rond deze vraag.

Ad. 3

 • Hier komt de gezamenlijkheid in beeld. Want het is de bedoeling dat je dit samen met anderen doet door een whatsappgroep te hebben die alleen bestemd is om het antwoord op de gestelde vraag te delen. Dit helpt om elkaar aan te moedigen dit ook daadwerkelijk dagelijks te doen.
 • Houd je antwoord kort, geef geen toelichting en reageer in de appgroep ook niet op de antwoorden van anderen. Dit heeft als doel om deze praktijk ook ‘klein’ te houden en om het niet te zoeken in een veelheid van woorden. Een veelheid van woorden is vaak vermoeiend.
 • Op elkaar gaan reageren roept daarnaast een soort van verplicht gevoel op om ook iets zinvols te zeggen (zinvoller nog dan wat een ander geschreven heeft). En in een groep zit vast ook al snel iemand die graag en veel schrijft in de appgroep, en dat moet dan allemaal gelezen worden. Niet doen dus! Houd het kort en daarmee behapbaar. (Uiteraard kunnen hier ook andere keuzes gemaakt worden, maar zo stel ik me nu deze praktijk even voor.)

Ad 4.

 • Het lezen van de (korte) antwoorden die anderen in de appgroep geven in de loop van de dag is vervolgens wel weer een heel mooi aanknopingspunt om daar bij stil te staan en te ontdekken wat anderen vooral heeft aangesproken of geraakt.
 • Daarbij kun je ook de vraag stellen: ‘Wat zou de Geest hierdoor aan mij duidelijk willen maken? Wat leer ik hiervan?’

Ad 5.

 • Er wordt ook een periode genoemd: vijf weken. Dat had natuurlijk ook korter of langer kunnen zijn. Maar het is vooral de bedoeling om duidelijk te maken dat een leefregel ook een flexibel en aanpasbaar gebeuren is. Je spreekt geen regels en praktijken af die de eeuwigheid hoeven te verduren. Het gaat er om wat werkbaar en haalbaar is. Daarbij mag je natuurlijk best uitgedaagd worden, maar het is niet zinvol om van jezelf iets te vragen waarvan je weet dat je het niet vol zult houden.
 • Een periode van vijf weken is overzienbaar: lang genoeg om te ontdekken wat het is en hoe het gaat, kort genoeg om vol te kunnen houden.
 • Aan het einde van de periode kun je voor jezelf of samen met anderen de vraag stellen of deze praktijk het waard is om vol te blijven houden, of dat het goed is deze weer los te laten en voor iets anders te kiezen. Want de praktijken en vormen zelf zijn uiteraard nooit heilig.
 • Wat wel heilig is: de intentie waarmee je kiest voor praktijken en ritmes. En die intentie is: concreet vorm geven aan je verlangen om open te blijven staan voor Gods aanwezigheid in je leven, ruimte te scheppen voor het werk van de Geest, stappen te zetten waarvan je weet dat ze passen bij de navolging van Jezus.

Leef!regel

Het Eerst dit-Experiment is een eerste stapje op de weg van bezinning rond een Leefregel. Laas daar meer over: Op weg naar een Leefregel.

Dit blok hoort dynamisch vervangen te worden door de functie Content Aware.

Als je deze tekst ziet, moet de huidige pagina nog worden toegevoegd onder Content Aware in het dashboard