Format kerkdienst

9.50 uur: gezamenlijk gebed in de consistorie onder leiding van ouderling van dienst. Aanwezig zijn: dienstdoende ambtsdragers en eventueel andere gemeenteleden met een actieve rol in of rond de dienst. Niet-dienstdoende ambtsdragers zijn ook welkom om bij dit moment aanwezig te zijn.

1 SAMEN GOD ONTMOETEN  
WelkomstwoordOuderling van dienst
Votum en groet Voorganger
Zingen 1 of 2 liederen
GebedVoorganger
2 SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
SchriftlezingSchriftlezer
KindermomentKinderwerker (live of via video)
Zingen 
Preek Voorganger
Zingen
3 SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD  
KerkenraadsmededelingenOuderling van dienst
Diaconaal moment (3e zondag van de maand)Diaken
Eventuele 1-minuutpraatjes
Collectemoment
VoorbedenVoorganger of ouderling van dienst
Zingen
ZegenVoorganger

Eerste zondag van de maand: doopdienst. De doopouders met hun kinderen zijn aanwezig om 9.50 uur bij het consistoriegebed en gaan daarna in de kerk zitten. Het onderdeel SAMEN DE DOOP VIEREN krijgt een plaats tussen onderdeel 1 (SAMEN GOD ONTMOETEN) en onderdeel 2 (SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN).


Derde zondag van de maand: avondmaalsdienst. De vijf dienstdoende diakenen en de vijf dienstdoende ouderlingen zijn om 9.45 aanwezig voor instructies rond de gang van zaken van de avondmaalsviering. Om 9.50 vindt het gebruikelijke consistoriegebed plaats. Het onderdeel SAMEN HET AVONDMAAL VIEREN krijgt een plaats tussen onderdeel 2 (SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN) en onderdeel 3 (SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD).

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving