Belijdeniscursus

Overweeg jij om geloofsbelijdenis te gaan doen? Of zou je die vraag eerst nog wat diepgaander willen onderzoeken door vragen als deze te stellen: Wat geloof ik eigenlijk? Wat wil ik met de kerk? Wie is Jezus voor mij? Hoe kan ik me laten leiden door de Geest? 

Je bent van harte welkom om je aan te melden voor een belijdenistraject of -groep in het seizoen 2018-2019. Er is op dinsdag 30 oktober een avond voor iedereen die overweegt om belijdenis te gaan doen of een belijdeniscursus of een ander belijdenistraject te gaan volgen.

Dus:

  • dinsdagavond 30 oktober
  • avond in de Plantagekerk voor iedereen die overweegt om belijdenis te gaan doen
  • start 20.00 uur (einde rond 21.30 uur)

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar: josdouma@plantagekerkzwolle.nl. Een appje sturen kan ook: 06 5711 8761.

Goed om te weten: belijdenis doen in een kerkdienst kan op meerdere momenten in het jaar gebeuren.

Persoonlijk traject

Mocht je al zeker weten dat je belijdenis wilt doen, maar je wilt liever niet een cursus volgen (omdat je bijvoorbeeld al veel jaren catechisatie hebt gevolgd), dan behoort ook een kort traject van bijvoorbeeld enkele persoonlijke gesprekken tot de mogelijkheden. Deze gesprekken worden dan overdag (op werkdagen) gepland.

Vragen bij openbare geloofsbelijdenis

Geliefde broer/zus in Jezus Christus, je staat hier voor God en zijn heilige gemeente om je geloof te belijden en zo toegang te krijgen tot de viering van het avondmaal van onze Heer. Ik verzoek je om eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

  1. Geloof je in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon en onze Heer, en in de heilige Geest, de Drie-enige God van je doop?
  2. Geloof je dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis heeft samengevat en zoals dat hier in de kerk wordt verkondigd? En beloof je, zolang je leeft, door Gods genade bij deze belijdenis te blijven?
  3. Belijd je dat je je door de kracht van de Heilige Geest afkeert van je oude, zondige leven, dat je dankzij het kruisoffer van Jezus vergeving van al je zonden hebt ontvangen, en dat je je leven nu buiten jezelf in Jezus Christus, de enige Verlosser, zoekt?
  4. Aanvaard je de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan je doop het teken en zegel is, en verlang je ernaar om God en je naaste lief te hebben, je door de heilige Geest te laten leiden in het zoeken van Gods koninkrijk en zo eerbiedig met de Heer te leven?
  5. Beloof je dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te vieren? En beloof je dat je je, als je levenswandel daartoe aanleiding geeft, laat aanspreken en corrigeren vanuit het evangelie van Jezus Christus?

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving