Belijdenisgroep

Overweeg jij om geloofsbelijdenis te gaan doen? Of zou je die vraag eerst nog wat diepgaander willen onderzoeken door vragen als deze te stellen: Wat geloof ik eigenlijk? Wat wil ik met de kerk? Wie is Jezus voor mij? Hoe kan ik me laten leiden door de Geest? Wat zijn eigenlijk mijn gaven? Of ook: Bestaat God eigenlijk wel?

Hoe je daar ook in zit, je bent welkom om mee te doen met de belijdenisgroep die in het seizoen 2017-2018 door ds. Jos Douma gegeven worden. Meedoen betekent dus niet dat je per se belijdenis gaat doen (je mag dat natuurlijk al wel zeker weten) maar wel dat je met andere jongeren een proces in wilt gaan om je geloof verder te onderzoeken.

Tijd en plaats

We ontmoeten elkaar steeds op de dinsdagavond, 20.30-21.30 uur in één van de zalen in de kelder van de Plantagekerk. De eerste avond is op dinsdag 19 september 2017. Zie voor de planning onderaan deze pagina. Om praktische redenen trekt deze groep eerst een aantal avonden samen op met de zoekersgroep.

Inhoud

In onze ontmoetingen en gesprekken gaan we aan de gang vanuit het uitgangspunt dat de kerk een ‘school voor geloven, hopen en liefhebben‘ is. Waar bevind jij je als het gaat om geloven, hopen en liefhebben? Welke rol spelen geloof, hoop en liefde in jouw leven?

We laten ons daarbij in het bijzonder inspireren door twee (wat grotere) bijbelgedeelten, namelijk: 1) de bergrede van Jezus in Matteüs 5 tot en met 7, waarin hij zijn visie geeft op wat het goede leven is en 2) de verhalen van Abraham (in Genesis 12 tot en met 25) die bekend staat als de vader van alle gelovigen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar josdouma@plantagekerkzwolle.nl. Een appje sturen kan ook: 06 5711 8761.

Persoonlijk traject

Mocht je al zeker weten dat je belijdenis wilt doen, maar je wilt liever niet een maandenlang belijdenistraject volgen (omdat je al heel veel jaren catechisatie hebt gevolgd), dan behoort ook een kort traject van bijvoorbeeld drie tot vijf persoonlijke gesprekken tot de mogelijkheden. Deze gesprekken worden dan wel overdag (op werkdagen) gepland. In principe is er in de Plantagekerk elke tweede zondag van de maand (als we in de regel ook het avondmaal vieren) gelegenheid om openbare geloofsbelijdenis te doen.

Openbare geloofsbelijdenis

In de belijdenisgroep die van start gaat op de dinsdagavonden (vanaf dinsdag 13 september 2017) werken we toe naar openbare geloofsbelijdenis op Paaszondagmorgen: zondag 1 april 2018.

Vragen bij openbare geloofsbelijdenis

Geliefde broer/zus in Jezus Christus, je staat hier voor God en zijn heilige gemeente om je geloof te belijden en zo toegang te krijgen tot de viering van het avondmaal van onze Heer. Ik verzoek je om eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

  1. Geloof je in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon en onze Heer, en in de heilige Geest, de Drie-enige God van je doop?
  2. Geloof je dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis heeft samengevat en zoals dat hier in de kerk wordt verkondigd? En beloof je, zolang je leeft, door Gods genade bij deze belijdenis te blijven?
  3. Belijd je dat je je door de kracht van de Heilige Geest afkeert van je oude, zondige leven, dat je dankzij het kruisoffer van Jezus vergeving van al je zonden hebt ontvangen, en dat je je leven nu buiten jezelf in Jezus Christus, de enige Verlosser, zoekt?
  4. Aanvaard je de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan je doop het teken en zegel is, en verlang je ernaar om God en je naaste lief te hebben, je door de heilige Geest te laten leiden in het zoeken van Gods koninkrijk en zo eerbiedig met de Heer te leven?
  5. Beloof je dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te vieren? En beloof je dat je je, als je levenswandel daartoe aanleiding geeft, laat aanspreken en corrigeren vanuit het evangelie van Jezus Christus?

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving