Open leven

Van de eerste zondag van oktober 2019 tot de eerste zondag van april 2020 zou in zeven morgendiensten het thema ‘OPEN LEVEN Samen bidden en hoop verspreiden’ centraal staan. Samen op zoek naar het antwoord op de vraag hoe we als christen kunnen leven, hoe we de weg die Jezus wijst dagelijks kunnen ervaren.

De eerste zes preken werden volgens planning gehouden. De coronacrisis leidde de aandacht naar andere thema’s en zaken. Op zondag 17 januari 2021 wordt de prekenserie alsnog afgerond met de zevende preek!

De prekenserie en de ondersteunende materialen die worden aangereikt zijn gebaseerd op het cursusboek ‘Open leven. Ervaar de weg die Jezus wijst‘ van Gert-Jan Roest. In dat boek vormt het gebed dat Jezus ons leerde (het ‘Onze Vader’) de bron voor een leven waarin we samen bidden en hoop verspreiden.

Open leven 7 – Alertheid (17 januari 2021)

Breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.

Hieronder alle preken uit deze serie

Open leven 1 – Vertrouwen (6 oktober 2019)

Onze Vader in de hemel

Open leven 2 – Vreugde (3 november 2019)

Laat uw naam worden geheiligd

Open leven 3 – Hoop (1 december 2019)

Laat uw koninkrijk komen

Open leven 4 – Commitment (5 januari 2020)

Laat uw wil gedaan worden

Open leven 5 – Vrijgevigheid (2 februari 2020)

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben

Open leven 6 – Verzoening (1 maart 2020)

Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven hebben wie ons iets schuldig was

Open leven 7 – Alertheid (17 januari 2021)

Breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad.

Zeven zondagen

De data van de diensten (het gaat steeds om de maandelijkse doopdiensten in de Plantagekerk, om 10.00 uur) zijn als volgt:

  • zondag 6 oktober 2019 – Open leven 1: Vertrouwen ‘Onze Vader in de hemel’
  • zondag 3 november 2019 – Open leven 2: Vreugde ‘Laat uw naam geheiligd worden’
  • zondag 1 december 2019 – Open leven 3: Hoop ‘Laat uw koninkrijk komen’
  • zondag 5 januari 2020 – Open leven 4: Commitment ‘Laat uw wil gedaan worden’
  • zondag 2 februari 2020 – Open leven 5: Vrijgevigheid ‘Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben’
  • zondag 1 maart 2020 – Open leven 6: Verzoening ‘Vergeef ons onze schulden’
  • zondag 5 april 2020 – Open leven 7: Alertheid ‘Breng ons niet in beproeving’

Biddend leven en hoop verspreiden

In het boek nemen de twee pijler ‘biddend leven’ en ‘hoop verspreiden’ een fundamentele plek in (naast ‘samen op weg gaan’). Over ‘biddend leven’ schrijft Gert-Jan Roest: “Gebed heeft een cruciale rol in het christelijk leven, (het is een) centrale praktijk. Ook zonder gebed kunnen we ervan overtuigd zijn dat het christelijk geloof waar is. Maar om de echtheid ervan te proeven, om met vreugde te ontdekken dat Jezus ook vandaag leeft, hebben we – naast een christelijke gemeenschap en een gerichtheid op de ons omringende wereld – een persoonlijk gebedsleven nodig. Zonder een persoonlijk gebedsleven kunnen we wel een tijdje meegenomen worden door anderen in een christelijke gemeenschap maar op den duur wordt onze beleving van de christelijke gemeenschap en de christelijke samenkomst steeds vlakker. Zonder een persoonlijk gebedsleven wordt het christelijk geloof al snel een christelijke vorm van humanisme waarbij je wel christelijke waarden praktiseert (waarvoor oprecht hoera’) maar de levende realiteit in het hart van het christelijk geloof (Jezus) op afstand blijft (echt jammer).”

Een persoonlijk gebedsleven vormt voor een christen dus de kern voor zijn of haar leven met God in deze wereld. Tegelijk is dit gebed in de binnenkamer er helemaal op gericht om uitgeleefd te worden in het gewone dagelijkse leven vol ontmoetingen, taken, werk en al die andere dingen die er gebeuren. Dat wordt in dit boek samengevat in de uitdrukking: ‘hoop verspreiden’. Met alles wat we zeggen en doen kunnen we (vanuit de inspiratie die we in gebed ontvangen) verschil maken in deze wereld en iets van Gods nieuwe wereld (het koninkrijk van God) laten zien en ervaren aan andere mensen. Dat is hoop-gevend!

Deze twee gaan dus steeds samen op, vanuit de zeven onderdelen van het gebed dat Jezus ons leerde: ‘biddend leven’ én ‘hoop verspreiden’. In de afbeelding hiernaast zie je de zeven trefwoorden die parallel lopen met de zeven beden van het Onze Vader. Elk trefwoord heeft een ‘biddend leven’-kant (je oefent ermee, jee leert het ontvangen in je gebedspraktijk) én een ‘hoop verspreiden’-kant (je brengt het dagelijks in de praktijk in je gewone leven).

Dit blok hoort dynamisch vervangen te worden door de functie Content Aware.

Als je deze tekst ziet, moet de huidige pagina nog worden toegevoegd onder Content Aware in het dashboard