Zending

indonesiemission (1)Als gemeente van de Plantagekerk willen we graag op betrokken zijn bij Gods wereldwijde werk! Dat doen we heel concreet door te bidden en geld in te zamelen voor kerken op Soemba in Indonesië. We werken daarin samen met andere kerken in Zwolle en omgeving.

Al meer dan honderd jaar onderhouden de gereformeerde kerken nauwe banden met de kerken in Indonesië. Vanuit Zwolle ondersteunen wij de Soembanese kerken, zowel voor landbouwontwikkeling als voor kerkelijk werk, zodat kansarme mensen op Soemba ook de mogelijkheid krijgen een bestaan op te bouwen en Christus te leren kennen. Soemba heeft inmiddels een eigen theologische opleiding waar elk jaar studenten afstuderen als predikant en mede door hen wordt het evangelie van de liefde van Christus op Soemba steeds verder verspreid!

Wil je meer weten? Neem dan contact op via dit e-mailadres zending@plantagekerkzwolle.nl.

Op deze site  vind je veel meer informatie en inspiratie rond het missionwerk in Indonesië: indonesiemission.nl

Dit blok hoort dynamisch vervangen te worden door de functie Content Aware.

Als je deze tekst ziet, moet de huidige pagina nog worden toegevoegd onder Content Aware in het dashboard