Gesprek en gebed

Banieren-Plantagekerk-Zwolle-betekenis-symbool-kerk

Iedere zondag hangen er banieren voorin de kerkzaal. Dat is een plek waar je welkom bent voor gebed en gesprek. Daar staan mensen klaar om naar je te luisteren, en als je dit wilt, samen met je te bidden. Zij willen je helpen om op de uitnodiging ‘kom tot Mij’ in te gaan, door jou bij God te brengen in gebed.

In de bijbel wordt op verschillende plaatsen gesproken over banieren. Daar is het in de eerste plaats God Zelf die Zijn banier (hedendaagser woord voor vaandel) heft naar Zijn volk om hen naar Zich toe te roepen.

Jesaja 11:12: Dan steekt Hij een vaandel op voor de volken, Hij brengt bijeen wie uit Israël verdreven waren… In Jesaja 62:10 wordt het volk zelf opgeroepen om het vaandel te heffen. In Jesaja 11:10 wordt Jezus Zelf een vaandel genoemd. Een vaandel is in de bijbel bedoeld om een oproep te doen, een uitnodiging over te brengen.

Lees hier de volledige Betekenis van de Banieren (pdf).

Wil je contact met de werkgroep ‘Gesprek en gebed’? Mail dan naar: gebed@plantagekerkzwolle.nl.

.