PreekKracht zondag 25 september 2022

Samen jong – Samen Jezus

Kerk zijn met alle generaties, daarover gaat ‘Samen Jong’ waarover gisteren in de Plantagekerk een Inspiratieochtend was. Hoe kunnen we aantrekkelijk, betekenisvol kerk zijn voor nieuwe generaties? Er worden zes kernwaarden onderscheiden. We staan stil bij kernwaarde 2.

1 Prioriteit geven aan jonge generaties
2 Jezus’ boodschap serieus nemen
3 Hart voor jongeren hebben
4 Verantwoordelijkheid doorgeven
5 Een warme gemeenschap vormen
6 Beste buren zijn

Evangelie De beste manier om Jezus’ boodschap serieus te nemen is door ons steeds opnieuw te verdiepen in de evangeliën (of breder: de Bijbel, de Heilige Schrift). Opvallende momenten in het gelezen gedeelte (Marcus 1:14-28) zijn: 1. ‘Kom, volg Mij’ – en ze gáán! 2. Jezus onderwijst de mensen, met gezag. 3. Een bezeten man ziet wat de meesten (nog) niet zien: ‘Ik weet wel wie Je bent, de heilige van God’! Boeiend hoe we hier worden meegenomen – door Marcus – in een – met vaart geschreven – verhaal. Een van de shifts waar ‘Samen Jong’ op attendeert is: “Minder vast zitten aan (theologische) overtuigingen en formules en meer focussen over verhalen en het Grote Verhaal!”

Boodschap We focussen nu op Marcus 1:15. Hier, helemaal aan het begin van het Evangelie, vat Marcus samen waar het Jezus om gaat. Hij spreekt niet over zonden die vergeven moeten worden, niet over het kruis waaraan Jezus sterft en niet over de hemel waar we naartoe gaan als we sterven. Dit is wat Hij zegt, dit is de boodschap die we serieus moeten nemen: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws” (in de BGT: “Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen”). Wie dit niet heeft gehoord, heeft het evangelie nog niet gehoord.

Het is zover! Alle verhalen van het Oude Testament lopen hierop uit: de komst van Jezus en zijn boodschap. Nú is (eindelijk) het moment! Dat was historisch gezien zo toen Jezus in Israël begon te verkondigen. Dat is geestelijk ook nu steeds opnieuw aan de hand: ‘Dit is het moment! Eindelijk! Let op!’

Gods nieuwe wereld dichtbij Het koninkrijk van God (of: van de hemel), het eeuwige leven, de hemel-op-aarde, Gods regering – allemaal woorden voor dat ene waar het Jezus omging: God aanwezig bij de mensen. ‘Hij is hier – Hij is Heer!’ En waar Hij is, komt vrede, heelheid, genezing, vergeving, bevrijding, ruimte om te leven, veiligheid, heiligheid, echt mens zijn (zoals Jezus). Het komt bij God vandaan. Hier en nu (in gebrokenheid). Het koninkrijk is nabij, dichtbij, binnen handbereik – het is niet ver weg of voor later. Het is zelfs ‘binnen in u’ (Lucas 17:21).

Ga omdenken Het Griekse woord metanoia wordt vaak vertaald met ‘bekeren’, ‘tot inkeer komen’. Maar het gaat niet allereerst om (gedrags)verandering, maar om: anders kijken, een nieuwe visie krijgen, om-denken. Vertrouwde patronen loslaten en met de ogen van Jezus kijken naar de (nieuwe) wereld. In Gods licht ziet alles er anders uit en ontdek je nieuwe dingen zoals: veranderen kan, vergeven is mogelijk, je kunt vrij zijn, je bent bemind, je kunt een vredestichter worden, je kunt echt sámenleven, er wordt eens recht gedaan, er bestaat echt zoiets als onvoorwaardelijke liefde (zelfs voor vijanden). Dit zie je allemaal in Jezus. Om-denken is: bij alles wat er is het beeld van Jezus voor je zien

Vertrouw je toe Dit is goed nieuws (evangelie)! Bijna te mooi om waar te zijn, en daarom geloven we het ook niet zomaar. Het vraagt om overgave en toe-vertrouwen. Aan Jezus. Samen. Samen Jezus!

Het is (eindelijk) zover:
Gods nieuwe wereld is binnen handbereik!
Ga omdenken en vertrouw je toe
aan dit goede nieuws!

De Bijbel open

Marcus 1:14-28

Voor een geloofsgesprek

STELLING 1: Als kerk nemen wij Jezus’ boodschap zeker serieus!
STELLING 2: We moeten het samen veel meer hebben over het koninkrijk van God!

1 Welke van de zes kernwaarden van ‘Samen Jong’ vind jij het belangrijkste? Wat zie je terug in onze gemeente van de zes kernwaarden?

2 Lees Marcus 1:14-28 door. Wat valt jou op? Wat raakt jou?

3 Wie is Jezus voor jou? Zou jij Hem ook ‘de heilige van God’ noemen?

4Wat was voor jou tot nu toe de samenvatting van de boodschap van Jezus?

5 Welke rol speelt ‘het koninkrijk van God’ in jouw geloofsleven en jouw dagelijkse leven?

6 Waar zie jij iets van Gods nieuwe wereld?

7 Op welke gebieden in je leven zou je meer kunnen ‘omdenken’?

8 Wat neem je uit de preek concreet mee de komende dagen?

.