Leefregel

Hoe zou het zijn om als leden van de geloofsgemeenschap van de Plantagekerk samen bezig te gaan met het creëren van een ‘leefregel’?

Wat is een leefregel?

Een leefregel (geschreven op een A4tje) geeft antwoord op de vraag hoe je (samen met anderen) praktisch vorm geeft aan je verlangen om dagelijks open te blijven voor Gods aanwezigheid in je leven. Dat antwoord bestaat dan uit een verzameling van praktijken, waarden en ritmes die je heel concreet kunt toepassen in je dagelijkse leven.

Minipodcast

De vraag naar een leefregel kwam in de kerkdienst van zondag 22 augustus 2021 voor het eerst aan de orde. Toen werd ook het experiment Eerst Dit aangekondigd waaraan in de zes weken na 22 augustus ruim 60 gemeenteleden meededen. Luister hier naar de korte podcast waarin Jos Douma de uitnodiging deed om mee te doen. Lees verderop op deze pagina er meer over.

Eerst dit-experiment

Het komen tot een leefregel mag best wat tijd en bezinning kosten. Je moet dan eerder in maanden denken dan in weken. Tegelijk kun je ook direct een eerste stap zetten, bijvoorbeeld door mee te doen aan het Eerst dit-experiment.

Kort gezegd houdt dat in dat je voor een periode van vijf weken deel uitmaakt van een appgroep waarvan de deelnemers dagelijks luisteren naar de Bijbelpodcast ‘Eerst dit’ en daarover heel kort (niet meer dan één zin) iets delen in de appgroep. Dat is een mooie manier om op je eigen moment maar toch in verbondenheid met anderen bezig te zijn met de bijbel.

In de hierboven genoemde derde blog kun je een veel uitgebreidere beschrijving lezen.

Lees hier nog meer over: het Eerst dit-Experiment.

Drie blogs

Jos Douma schreef over het creëren van een leefregel op zijn website een aantal blogs:

Preken rond een leefregel

Hieronder kun je preken be luisteren die gehouden die gehouden zijn rond de thematiek van een Leefregel:

Preek 1 (22 augustus 2021) – Wat moet ik doen om eeuwig te leven?

Preek 2 (5 september 2021) – Kies nu wie je wilt dienen

Preek 3 (19 september 2021, Startzondag) – Duurzaam verbonden

Preek 4 (3 oktober 2021) – Christus krijgt gestalte in jou

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?