Cursushandleiding Christelijk leven in de Filippenzenbrief

‘Christelijk leven in de Filippenzenbrief’ is een klassieke bijbelstudiecursus met het oog op persoonlijke geloofsopbouw. We gaan samen Paulus’ brief aan de Filippenzen lezen en bespreken. In deze brief staat Christus centraal. In de verzen wordt hij maar liefst 51 keer genoemd. Naast een grondige kennismaking met de tekst in haar oorspronkelijke betekenis en unieke context maken we een vertaalslag naar het christelijke leven vandaag in onze eigen context. Hierbij gaat het vooral om bemoediging, geloofsgroei, de focus op ons levensdoel en een leven in overeenstemming met het evangelie. Zoals Paulus het zelf samenvat:

“En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt”

Fil. 1:9,10

Voor wie?

Voor alle christenen die willen groeien in hun geloof, in het bijzonder voor hen die de behoefte ervaren om hun basis te versterken of hun geloof te vernieuwen. Zoals Paulus zelf schrijft: “Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren” (Fil. 1:1), zo is deze cursus voor alle christenen in Zwolle en omgeving.

Doelen:

In deze cursus bereiken we verschillende doelen. Na deze cursus is jouw:

  1. kennis van de Bijbel toegenomen, vooral inzicht in de teksten van Paulus in hun missionaire context
  2. levensdoel en ambities als christen duidelijker geworden
  3. relatie met God, jezelf en de anderen meer in een bijbels perspectief gekomen
  4. vertrouwen in de kracht van het evangelie versterkt
  5. weerbaarheid om met moeilijkheden om te gaan gegroeid
  6. vreugde in Christus vergroot
  7. vaardigheid om zelfstandig de Bijbel te onderzoeken gegroeid

Planning – Lesinhoud per avond en studiebelasting

De cursus beslaat vijf avonden. In die vijf avonden lopen we de hele brief aan de Filippenzen door. Daarbij gebruiken we op de achtergrond het prachtige boekje van Nicky Gumbel, Een leven dat zin heeft. Gumbel is ook de bedenker van de Alpha-cursus. In Een leven dat zin heeft bespreekt Gumbel in 9 korte hoofdstukjes de hele Filippenzenbrief. Achterin biedt hij vervolgens per hoofdstuk studievragen.

Van jou als deelnemer verwachten we dat je je op een cursusavond voorbereidt. Dit doe je door aandachtig de betreffende passage uit de Filippenzenbrief te lezen. Daarnaast willen we je stimuleren om ook, indien mogelijk, de bijbehorende hoofdstukken met studievragen uit Gumbel te lezen.

Ons advies is om bij de voorbereiding een journal bij te houden voor opmerkingen, waarnemingen en vragen. Bij een volledige voorbereiding moet je rekenen op 2 á 4 uur per keer.

We houden de volgende planning aan voor de cursusavonden:

  Filippenzenbrief Gumbel
Avond 1 Hoofdstuk 1:1-11 Inleiding, hoofdstuk 1
Avond 2 Hoofdstuk 1:12-30 Hoofdstuk 2
Avond 3 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3,4,5
Avond 4 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 6,7
Avond 5 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 8,9

De avonden zelf vallen uiteen in twee delen, voor de pauze en na de pauze. Voor de pauze zullen de cursusleiders een inleiding geven op de betreffende passage uit de Filippenzenbrief. Na de pauze vindt er een verwerking plaats in groepjes.

Cursusmateriaal

  • Nicky Gumbel, Een leven dat zin heeft (Gideon). De 6e druk uit 2006 is nog in de handel, maar het is prima als je een oudere druk gebruikt.
  • Het presentatiemateriaal van de cursusleiders is tijdens de betreffende cursusavond beschikbaar op de Leerhuis-ELO.

Werkvormen

We werken voornamelijk klassikaal. Na de pauze verwerken we kennis in groepsverband. Hierdoor houden we balans tussen instructiemoment en ‘leren van elkaar’.

Cursusleiders

Patrick Nullens (1964) is binnen de VEZ pastor theologie & onderwijs. Patrick is ook hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Bart Kamphuis (1981) is docent en studentcoördinator bij Hogeschool Viaa in Zwolle, opleidingen Theologie en Godsdienstleraar. Hij doceert daar onder andere Nieuwe Testament en Exegese.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving