Liturgie

Liturgie (letterlijke betekenis van het Griekse ‘leitourgeia’ is ‘dienst’) is de eredienst van de samengekomen gemeente van Jezus Christus. Deze liturgie is allereerst Gods dienst aan ons: hij neemt het initiatief door ons uit te nodigen en welkom te heten, hij deelt zijn genade en Geest uit, hij geeft zichzelf in Woord en sacramenten. Tegelijk is de eredienst ook onze dienst aan God: wij eren en aanbidden hem, wij geven onszelf aan hem en wijden ons aan hem toe, wij kiezen voor een ontvankelijke luisterhouding om te horen wat de Geest tegen de gemeente zegt, wij laten ons vormen tot leerlingen van Jezus.

Liturgie kan ook worden omschreven als: God en elkaar te ontmoeten. Daarin staat het ontmoetingsaspect op de voorgrond. God laat zich ontmoeten in Jezus Christus in wie hij zichzelf aan ons geeft. Tegelijk zou je ook kunnen spreken van ‘God in elkaar ontmoeten’: we zijn als broers en zussen aan elkaar gegeven, ook in onze erediensten, om in elkaar iets van Gods werk te zien (in onze manieren van geloven, in de gaven die we krijgen van de Geest, in onze eigen leeftijdsfase).

De liturgie als dienst en als ontmoeting staat in het bredere kader van het kerk zijn waarbij de kerk oefenplek is van Gods koninkrijk: de ruimte waar we bemoedigd, getroost, geïnspireerd en aangevuurd worden om Jezus te vertrouwen en te volgen in ons dagelijkse leven.

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?

Aankomende activiteiten

januari 2023

vrijdag 31 maart om 11:00 uur 
Bijbeluur met lectio divina
vrijdag 31 maart om 12:45 uur 
Lunchpauzedienst
zondag 2 april om 10:00 uur 
Kerkdienst | Jos Douma | Dopen
vrijdag 7 april om 19:30 uur 
Kerkdienst Goede Vrijdadg
zondag 9 april om 10:00 uur 
Kerkdienst

Kerkdiensten

januari 2023


zondag 2 april om 10:00 uur
Kerkdienst | Jos Douma | Dopen |

vrijdag 7 april om 19:30 uur
Kerkdienst Goede Vrijdadg |

zondag 9 april om 10:00 uur
Kerkdienst |

zondag 16 april om 10:00 uur
Kerkdienst |