Liturgie

Liturgie (letterlijke betekenis van het Griekse ‘leitourgeia’ is ‘dienst’) is de eredienst van de samengekomen gemeente van Jezus Christus. Deze liturgie is allereerst Gods dienst aan ons: hij neemt het initiatief door ons uit te nodigen en welkom te heten, hij deelt zijn genade en Geest uit, hij geeft zichzelf in Woord en sacramenten. Tegelijk is de eredienst ook onze dienst aan God: wij eren en aanbidden hem, wij geven onszelf aan hem en wijden ons aan hem toe, wij kiezen voor een ontvankelijke luisterhouding om te horen wat de Geest tegen de gemeente zegt, wij laten ons vormen tot leerlingen van Jezus.

Liturgie kan ook worden omschreven als: God en elkaar te ontmoeten. Daarin staat het ontmoetingsaspect op de voorgrond. God laat zich ontmoeten in Jezus Christus in wie hij zichzelf aan ons geeft. Tegelijk zou je ook kunnen spreken van ‘God in elkaar ontmoeten’: we zijn als broers en zussen aan elkaar gegeven, ook in onze erediensten, om in elkaar iets van Gods werk te zien (in onze manieren van geloven, in de gaven die we krijgen van de Geest, in onze eigen leeftijdsfase).

De liturgie als dienst en als ontmoeting staat in het bredere kader van het kerk zijn waarbij de kerk oefenplek is van Gods koninkrijk: de ruimte waar we bemoedigd, getroost, geïnspireerd en aangevuurd worden om Jezus te vertrouwen en te volgen in ons dagelijkse leven.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving