Overdenking zondag 15 maart 2020

Ik was van plan om komende zondag 15 maart te preken over deze woorden van Jezus aan het kruis: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’. Dit in het kader van het sleutelwoord van deze maand bij de bede ‘Vergeef ons onze schulden’: ‘Verzoening’. Die preek gaat er nu niet komen. Maar al eerder schreef ik een overdenking over deze woorden van Jezus (in vier stappen: lezen, mediteren, bidden en stil zijn).

Hieronder vind je die overdenking, met onderaan ook enkele gespreksvragen. Bij deze de uitnodiging om hier zondagmorgen iets mee te doen, persoonlijk, als gezin, als miniwijk of in welk verband dan ook maar. Het is veertigdagentjd: tijd om te kijken en te luisteren naar de gekruisigde Heer!

Je kunt ook gebruik maken van de liturgie die al klaar was. Die vind je hier: liturgie zondagmorgen 15 maart 2020Je zou de daar genoemde liederen kunnen beluisteren en/of zingen. Onderstaande overdenking met gespreksvragen en handreiking is via deze link ook als pdf te downloaden.

Jos Douma


> Lezen: Lucas 23:26-43 <

INLEIDING

Een jonge vrouw vertelde eens dat ze haar niet-gelovige collega een keer op zondag mee naar de kerk wilde nemen. Maar ze durfde eigenlijk niet zo goed, omdat ze bang was dat het weer over de zonde zou gaan in de kerk. Toch nodigde ze haar collega een keer uit. Ze ging mee. En waar ging de dienst over? Over zonde. En dat we allemaal zondige mensen zijn. Een beetje bezorgd vroeg deze jonge vrouw na de dienst aan haar collega: ‘Wat vond je ervan?’ Ze zei: ‘Ik vond het zo fijn dat het hier over zonde en gebrokenheid ging. Want ik hoor overal de boodschap dat ik perfect en ambitieus moet zijn en dat er eigenlijk niks mis mag gaan in mijn leven. Wat een ruimte geeft het dat ik mag falen. Wat mooi dat er vergeving bestaat.’

En ​Jezus​ zei: ​Vader, ​vergeef​ het hun, want zij weten niet wat zij doen.
(Lucas 23:34)

LEZEN

Als ik deze woorden van Jezus op me in laat werken, realiseer ik me dat Hij ze spreekt vanaf het kruis. De plek waar Hij eindigt omdat zijn barmhartigheid en vergevingsgezindheid en zijn intimiteit met de Vader vijandschap oproepen. Ik zie Hem. Hij lijdt pijn. En tegelijk: Hij bidt. Hij spreekt Zijn Vader aan terwijl Hij kijkt naar al die mensen om Hem heen die de ergste dingen doen en zeggen. Er wordt gespot, gelachen, geschreeuwd. Wat een slechtheid en lelijkheid is daar rondom het kruis. Zoveel waar vergeving voor moet worden gevraagd, maar dat gebeurt niet.Ja, toch wel. Jezus vraagt om vergeving voor wat anderen Hem aandoen. Dat raakt me. Dat Hij zelfs begripvol zegt: ‘zij weten niet wat zij doen’. Ik weet denk ik zelf ook vaak in de verste verte niet wat ik allemaal doe wat niet past bij het koninkrijk waar Jezus zo vol van was.

OVERDENKEN

Vergeving is een levensthema dat altijd weer raakt. Als je oog krijgt voor je faalmomenten, voor de keren dat je iets zei of deed waar je je voor schaamt of waar je je schuldig over voelt, dan is het zo bevrijdend om Jezus te ontmoeten en je door Hem aan te laten kijken. Zijn hart is vol van vergevende liefde. Ik realiseer me ook dat Jezus’ grenzeloze vergevingsgezindheid niet alleen geweldig genadig is, maar ook een uitnodiging. Deze woorden gaan meeklinken die ik leer bidden van Jezus: ‘En ​vergeef​ ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren ​vergeven’ (Matteüs 6:12). Dat laatste is precies wat Jezus hier doet. Hij vergeeft zijn schuldenaren. Die weten niet wat ze doen. Is dat echt zo? Weten ze dat echt niet? Het is alleen een hart dat vol barmhartigheid is dat dit zo kan zeggen. Het hart van Jezus die ieder mens vol liefde aankijkt. En ik voel me aangesproken nu, om niet alleen vergeving te ontvangen voor al mijn falen en mislukken, voor al mijn zonden en tekorten, maar om ook vergevingsgezind te worden naar anderen. Kan ik ook zo mild zijn dat ik tegen mensen die mij pijn doen kan zeggen: ‘Ze weten niet wat ze doen’? Dat betekent eigenlijk dat ik het kwaad dat mij wordt aangedaan loslaat en overgeef aan God. Zo laat Jezus mij hier het Vaderhart van God zien. Er stroomt genade. Er stroomt genade van Jezus naar mij en zo ook naar de mensen om me heen. In die stroom van genade wil ik steeds weer gaan staan.

BIDDEN

Heer Jezus, dank U voor uw vergevingsgezindheid. Dank U dat uw peilloze liefde en barmhartigheid U tot aan het kruis brachten. Dank U dat U ook mij aankijkt en mij het hart van de Vader toont. Ik bid om vergevingsgezindheid in mijn eigen leven. Leer me om de schuld die anderen naar mij toe hebben los te laten. Leer me om de genade die ik van U ontvang door mij heen te laten stromen naar mijn naasten. Amen.

STIL ZIJN

U vergeeft.
Ik vergeef.


GESPREKSVRAGEN

 1. Als je dit Bijbelgedeelte (Lucas 23:26-43) leest, wat valt je dan op? Wat raakt je? Waar heb je vragen bij?
 2. Ervaar jij ruimte om met je falen en gebrokenheid voor de dag te komen bij Jezus? En bij mensen?
 3. Wat is voor jou de betekenis van Jezus’ sterven aan het kruis?
 4. Kun jij vergeven: wat een ander jou heeft aangedaan loslaten en bij God laten? Hoe ben je daarmee bezig?
 5. Op welke manier is de genade van Jezus voor jou een bron van vergevingsgezindheid?

 TOELICHTING

Bovenstaande overdenking zou je samen met anderen als volgt kunnen gebruiken:

 1. Lees hardop het gekozen Bijbelgedeelte en wees daarna een kort moment stil om na te denken over de vraag: Wat raakt je in dit Bijbelgedeelte?
 2. Deel met elkaar (in een rondje waarin iedereen aan de beurt komt) wat je geraakt heeft, wat je mooi vindt, wat je moeilijk vindt. Luister alleen naar elkaar, ga niet op elkaar reageren en met elkaar discussiëren.
 3. Een deelnemer leest de INLEIDING plus het stukje onder LEZEN hardop voor. Daarna is het even stil en is er gelegenheid om te reageren op het gelezene.
 4. Een deelnemer leest het stukje onder OVERDENKEN voor. Praat vervolgens samen door over het thema ‘vergevingsgezindheid’ en wat Jezus daarin voor ons betekent.
 5. Een deelnemer leest het stukje onder BIDDEN voor. Vervolgens is er ruimte voor andere deelnemers om ook iets hardop te bidden.
 6. Tenslotte is het een paar minuten stil. In die stilte kun je je aandacht richten op de zinnetjes ‘U vergeeft – Ik vergeef’.
 7. Sluit af met het luisteren naar en/of meezingen met een lied: Opwekking 811 Was mij witter dan sneeuw.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving