Stille Week

In de Stille week voor Pasen, van maandag 15 tot zaterdag 20 april, kun je ’s ochtends in de Plantagekerk terecht voor een bezinningsmoment. De opzet van deze stille vieringen in de ochtend is sober en gericht op stilte en bezinning, met ruimte voor een Bijbellezing, stille overdenking, een lied en gebed.

De kerk is open van 6.45 uur tot 9.30 uur. Er zijn elke morgen drie tijdstippen waarop een gezamenlijk bezinningsmoment is gepland (steeds met dezelfde opzet en inhoud):

  • om 7.00 uur
  • om 7.45 uur
  • om 8.45 uur

Bezinning en ontbijt

Deze bezinningsmomenten duren ongeveer 15 tot 20 minuten. Tussen deze vieringen in is de kerkzaal toegankelijk en is er stilte en gelegenheid voor eigen stil gebed.

Gedurende de hele periode is er beneden in de kerk koffie en thee en de mogelijkheid om een eenvoudig ontbijt te gebruiken.

Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

Op Goede Vrijdag is er naast de bezinningsmomenten in de morgen ‘ savonds een kerkdienst die staat in het teken van de Goede vrijdag. Deze dienst begint om 19.30 uur.

Op Stille Zaterdag is er naast de bezinningsmomenten in de morgen ’s avonds nog een Stilteviering die om 19.30 uur begint en om 20.15 uur eindigt. In deze viering zullen we enkele liederen zingen en ook 20 aaneengesloten minuten stil zijn om zo op Stille Zaterdag echt de stilte te proeven.

Ook jij bent in de Stille Week welkom in de Plantagekerk.

Dit blok hoort dynamisch vervangen te worden door de functie Content Aware.

Als je deze tekst ziet, moet de huidige pagina nog worden toegevoegd onder Content Aware in het dashboard