Stilteproject

 • “Ik wil de stem van Jezus horen spreken in mijn leven.”
 • “Ik heb behoefte aan rust.”
 • “In stilte vliegen mijn gedachten alle kanten op.”

Zomaar een paar quotes die in de Vrijdagkerk klonken. Sinds september verzamelt zich daar een groeiende groep mensen die zich het luisteren naar Gods stem eigen maken door het beoefenen van de lectio divina. Dat is een eeuwenoude manier van omgaan met Gods woord waarbij stilte de zendtijd is van de Heilige Geest, die sprekend aanwezig wil zijn in ons leven. Nu onze predikant, Jos Douma, op studieretraite gaat en zich 50 dagen afzondert en verstilling zoekt bieden we dat de gemeente – in kleinere vorm – ook aan.

Verstillen

Zeven weken lang bieden we inspiratie en teksten om zelf mee te verstillen. Elke week een nieuw insteekblad met één tekst aan de voorkant en vervolgteksten aan de achterkant. Met een paar handreikingen erbij om zelf te leren luisteren.

We nodigen je uit om 50 dagen een moment te reserveren om stil te staan bij een tekst. Of elke week één keer. Voorbereiding en toewijding kunnen je daarbij helpen. Toewijding betekent dat je kíest om mee te doen en een goede voorbereiding helpt je om dat te kunnen volhouden.

We vertellen wat meer over stilte. Het is in elk geval níet het ontbreken van elk geluid. Jazéker, geluiden kúnnen van de stilte afleiden, maar de kern van de stilte waar we hier op doelen is een aandachtig gericht zijn op God. En daar kun je je zelf in trainen, het is niet voor niets een geestelijke oéfening. Als we het verhaal lezen over Elia die God mag ontmoeten dan horen we over het lawaai en gedonder dat God daar niet is, maar dat Hij zich in stilte laat zien.

Misschien heb je al mooie ervaringen opgedaan van ontmoetingen met God in de stilte, misschien is het nieuw. Als stilte spannend is willen we je bemoedigen met de woorden van Jesaja (43,12) waar God tegen zijn volk zegt: “Ik laat altijd van mij horen. Ik ben geen vreemde voor jullie. Ik ben God.” Hij is dezelfde gister, vandaag en morgen, ook in de stilte. Wat wel kan veranderen is ons beeld van Hem.

Voorbereiding vooraf

 • Kies waar en wanneer je stil wilt luisteren naar God: ’s ochtends / ’s middags / ’s avonds / in bed / aan tafel / op kantoor / in de trein;
 • Kies hoeveel tijd je in stilte wilt doorbrengen, bijvoorbeeld 5, 10, of 20 minuten;
 • Maak er een repeterende afspraak van in je agenda of wekker;
 • Bedenk of je het moment of de plaats wilt aankleden door een kaars te branden of muziek te draaien;
 • Alhoewel het bij de stilte niet om volledige afwezigheid van geluid gaat, helpt een ongestoorde omgeving, waarin niemand een appèl op je doet.

Het stiltemoment inrichten

 • Zet je telefoon uit;
 • Kies een ontspannen houding, die je de hele tijd volhoudt;
 • Haal een paar keer bewust en rustig adem;
 • Steek evt een kaars aan en zeg: ik brand deze kaars als teken van Gods aanwezigheid of luister een lied;
 • Zeg een kort openingsgebed:

God van alle mensen, U dringt zich niet op;
U geeft ons hart de kans U in alle rust te ontdekken.
In ieder van ons laat U uw vredig licht schijnen.

 • Lees de dagtekst meerdere keren met aandacht:

Welk woord springt er uit en raakt je?
Waar raakt dat woord aan jouw leven? Wil de Geest jou daarmee iets duidelijk maken?
Wil je in gebed iets tegen God zeggen?
Blijf een poosje stil in Gods aanwezigheid.
Sluit de stilte af met een kort gebed of zegen.

Download de teksten

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving