Themazondagen

In het seizoen 2017-2018 hebben we als gemeente van de Plantagekerk vier themazondagen. Op deze zondagen staat de morgendienst in het teken van (een onderdeel van) de Bergrede van Jezus in Matteüs 5 tot 7.

Themazondag 11 maart 2018

De themazondag is deze keer in combinatie met een Kidspraise. De focus ligt voor deze Kidspraise op kinderen, maar is voor alle gemeenteleden erg leuk om mee te maken!

De kinderen van de 3+ club en de groep 0/1 club zijn ook welkom om de dienst mee te maken, want het programma is ook voor de kleinere kinderen heel leuk!

Het programma van zondagmorgen 11 maart is als volgt:

Praktische punten:

 • Net als de vorige keer zoeken we mensen die een taart willen bakken. Je kunt de taart meenemen naar de kerk op 11 maart en in de keuken zetten.
 • Voor de broodmaaltijd neem je zelf iets mee om op te eten.
 • Er is een apart kinderprogramma dat parallel loopt aan het bespreken van het inhoudelijke thema.
 • De morgen is bewust wat korter gehouden zodat ook voor de kleine kinderen het vol te houden is!

Wij hebben er zin in!

Marinka en Wilma (werkgroep Kidspraise) / Veerle (werkgroep Themazondagen)

Themazondag 14 januari 2018

Een tijdlang waren de media vol van #MeToo. Duizenden slachtoffers deelden op social media hun verhalen over seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. Er was (en is nog steeds) veel verontwaardiging en verdriet vanwege alles wat er tussen mensen (mannen en vrouwen) fout gaat op dit gebied van seksualiteit en intimiteit.

Hoe is dat in de kerk? Is dat een veilige plek voor vrouwen en meisjes, en ook voor jongens en mannen? Kun je ervan op aan dat je in allerlei persoonlijke relaties en ontmoetingen in de kerk integer wordt benaderd? Dat er een meldpunt voor seksueel misbruik in kerkelijke relaties bestaat, laat helaas zien dat ook de kerk niet altijd een veilige plek is.

Op zondagmorgen 14 januari gaan we in de Plantagekerk aandacht geven aan deze thematiek. Want we willen heel graag een veilige omgeving zijn voor iedereen, ook op het gebied van seksualiteit en intimiteit. We luisteren, zoals we elke tweede zondag van de maand doen, naar woorden van Jezus uit de Bergrede (Matteüs 5 tot 7). Hij wijst ons steeds opnieuw de weg naar het hart: wees nederig van hart, wees zuiver van hart, heb lief met heel je hart. Dat geldt ook op het gebied van seksualiteit: “Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.” We lezen: Matteüs 5:27-30 en Galaten 5:16-24.

Na de dienst gaan we met elkaar in gesprek over seksuele veiligheid in onze geloofsgemeenschap. Hoe veilig voelen we ons? Op welke manier besteden we blijvend aandacht aan preventie? En wat heeft Jezus ons hierin te zeggen?

 

Organisatie themazondag 14 januari 2018

De themazondag is voor de hele gemeente dus niet specifiek per miniwijk ingedeeld. (Wil je als miniwijk in zijn geheel deelnemen dan kan dat natuurlijk. Of als je als miniwijk op een ander moment de geestelijke handreiking wil bespreken dan mag dat natuurlijk ook.) Er wordt weer gewerkt met een geestelijke handreiking met daarop gesprekspunten en vragen aan de hand van het thema.

De themazondag is als volgt ingedeeld:

 • 10.00 Kerkdienst
 • Aansluitend koffie met taart
 • Bespreken thema in groepjes aan de hand van de handreiking. Dit zijn kleine groepjes die (willekeurig) worden ingedeeld.
 • Afsluiting met een broodmaaltijd (uiterlijk 14.00 einde van de themazondag).

Tijdens deze ochtend wordt er ook een programma aangeboden voor de kinderen en jeugd in de vorm van sport en spel, knutselen etc. (vanaf ongeveer 3-18 jaar). Voor deze groep zal er ook een broodje geregeld worden.

We hebben nog hulp nodig! Om de themazondag tot een succes te maken is het volgende nog wel van belang:

 1. Bij de koffie willen we graag taart omdat de lunch wat later zal zijn dan gebruikelijk. Willen jullie taart meenemen voor bij de koffie?
 2. Na het bespreken van het thema willen we afsluiten met een gezamenlijke broo
  dmaaltijd. Voor de broodmaaltijd is het de bedoeling dat je zelf iets meeneemt.
 3. We zoeken nog mensen die op 14 januari willen helpen om de dag in goede banen te leiden. (Denk aan meehelpen in de keuken om koffie en thee te regelen, broodjes te smeren en klaar te zetten etc). Wil je dat doen dan mag je dat even doorgeven aan Veerle Tijssen (veerletijssen@gmail.com)

We hopen je te ontmoeten op zondag 14 januari 2018!

Themazondag 12 november 2017

Op zondag 12 november, de eerste themazondag, gaat het over: Matteüs 6:5-15. Daar geeft Jezus onderwijs over bidden. Want het gebed is de taal van het koninkrijk van God. In de morgendienst van zondag 12 november staat met name Matteüs 6:6 centraal:

“Maar als jullie ​bidden,
trek je dan in je huis terug,
sluit de deur

en ​bid​ tot je Vader, die in het verborgene is.
En jullie Vader, die in het verborgene ziet,
zal je ervoor belonen.”

Download de geestelijke handreiking:

Organisatie 12 november

Vorig seizoen hadden we iedere maand een themazondag en was dit gekoppeld aan de miniwijken. Uit de gehouden enquête bleek dat dit niet helemaal aansloot bij de behoefte vanuit de gemeente dus we hebben een aantal dingen aangepast. 

 • Er zijn dit jaar 4 themazondagen waarvan de eerste op 12 november is.
 • Er wordt weer gewerkt met een geestelijke handreiking met daarop gesprekspunten en vragen aan de hand van het thema.
 • De themazondag is voor de hele gemeente, dus niet specifiek per miniwijk ingedeeld (wil je als miniwijk in zijn geheel deelnemen dan kan dat natuurlijk, of als je als miniwijk op een ander moment de geestelijke handreiking wil bespreken dan mag dag natuurlijk ook).

De themazondag is als volgt ingedeeld:

 • 10.00 uur kerkdienst
 • aansluitend koffie met taart
 • bespreken thema in groepjes aan de hand van de geestelijke handreiking
 • afsluiting met een broodmaaltijd (uiterlijk 14.00 uur einde van de themazondag)
 • tijdens deze ochtend wordt er ook een programma aangeboden voor de kinderen en jeugd in de vorm van sport en spel, knutselen etc (vanaf ongeveer 3-18 jaar); voor deze groep zal er ook een broodje geregeld worden.

Om de themazondag tot een succes te maken is het volgende nog wel van belang:

 1. Bij de koffie willen we graag taart omdat de lunch wat later zal zijn dan gebruikelijk. Neem dus iets mee om te delen bij de koffie.
 2. Na het bespreken van het thema willen we afsluiten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Neem daarom zelf je broodje mee en ook hierbij geldt: delen mag!

We hopen je te ontmoeten op zondag 12 november!

Namens de Werkgroep Themazondagen:
Veerle Tijssen (reinierenveerle@gmail.com)


laatjeleidendoordeGeestThemazondagen 2016-2017: Vrucht van de Geest

In het seizoen kwam het thema ‘vrucht van de Geest’ op acht themazondagen ook in de miniwijken van onze gemeente aan de orde. Daarom werd er vanaf oktober voor elke tweede zondag van de maand een uitgebreide geestelijke handreiking gemaakt die materiaal biedt om in gesprek te komen én om de boodschap ook praktisch te maken in ons alledaagse leven.

Als gespreksleider of coördinator van een miniwijk vind je op deze pagina de handreikingen en eventueel ander materiaal dat je als inspiratiebron kunt gebruiken.

Zondag 14 mei: De vrucht van de Geest is zelfbeheersing

Zelfbeheersing word zichtbaar in het overwinnen van slechte gewoonten, zondige neigingen en begeerten. Jezus is ons voorbeeld, Hij verlangt van ons dat wij onze eigen begeerten aan het kruis nagelen, onze oude mens achterlaten en de nieuwe mens aantrekken. Zelfbeheersing is nodig om liefdevol, geduldig en zachtmoedig te kunnen omgaan met de ander en jezelf. Gods Geest woont in ons en wil ons helpen om onze eigen begeerten te beheersen en verleidingen te weerstaan om zo echt in de vrijheid te kunnen leven die onze Vader ons zo gunt.

Zondag 9 april: De vrucht van de Geest is zachtmoedigheid

‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.’ – Matteüs 5:5. Over zachtmoedigheid gaat het deze themazondag. Andere woorden die in de bijbel gebruikt worden voor zachtmoedigheid zijn: nederigheid, tederheid, hulpvaardigheid, meegaand en mild. In de huidige maatschappij word het soms gezien als over je heen laten lopen.

Zondag 12 maart: De vrucht van de Geest is geloof

Wat betekent geloof voor jou en hoe uit zich dat in de praktijk van alle dag? In Romeinen 1: 17 staat: “Als je gelooft, ziet God je als een goed mens. Dan zul je leven.” Is dat ook waar jij elke ochtend mee opstaat en ’s avonds weer mee naar bed gaat? Mooi om daar deze maand bij stil te staan. Alleen – als het gaat om je persoonlijke relatie met God – maar ook met elkaar om te delen de mooie, maar ook de wellicht moeilijke kanten van geloof.

Zondag 12 februari: De vrucht van de Geest is goedheid

Februari staat in het teken van de goedheid. Een mooie uitspraak van Laeo Tse luidt: ‘Bejegen goede mensen goed. Bejegen niet goede mensen eveneens goed.’ Laten we deze maand met elkaar samen lezen, delen en eten in het teken van goedheid.

Zondag 8 januari: De vrucht van de Geest is vriendelijkheid

Januari staat in het teken van de vriendelijkheid. Twee mooie uitspraken: “Vriendelijke woorden kunnen kort zijn, maar hun echo blijft” (Moeder Teresa); “Vriendelijkheid is een prachtige menselijke eigenschap, maar zij vergt discipline” (Henri Nouwen).

Zondag 9 december: De vrucht van de Geest is geduld

De maand december staat in het teken van geduld. En wat is er dan mooier om juist in de maand waarin wij de geboorte van Jezus vieren over deze gave van de Geest na te mogen denken. Juist van Hem kunnen we leren wat het betekent om geduldig te zijn, Hij die oneindig veel geduld met ons heeft.

Voor een geloofsgesprek over het thema geduld kun je ook gebruik maken van onderstaande PreekKracht:

Zondag 13 november: De vrucht van de Geest is vrede

Deze maand staan we stil bij vrede. In deze tijd zien we via media dagelijks beelden van oorlogen, conflicten en aanslagen. Vrede roept daardoor vaak het beeld op van het tegenovergestelde van oorlog, wat ook zo is. Maar God geeft ook een diepere betekenis aan vrede, daar gaan we deze maand bij stil staan.

Zondag 9 oktober: De vrucht van de Geest is vreugde

Deze maand staan we stil bij vreugde. Vreugde is niet alleen maar blij en staat soms ook dichtbij verdriet. God geeft ons een diepere vreugde die ook blijft als het in ons leven moeilijk gaat. Vreugde zit niet in onze omstandigheden maar in Jezus. Paulus zegt: ‘Laat de HEER uw vreugde blijven, ik zeg u nogmaals wees altijd verheugd.’ (Filippenzen 4:4) Paulus leven zat vol met lijden en teleurstellingen, hij zegt niet dat we blij moeten zijn maar dat God onze vreugde is.

Voor een geloofsgesprek over het thema vreugde kun je ook gebruik maken van onderstaande PreekKrachten:

Zondag 11 september: De vrucht van de Geest is liefde

Voor miniwijken die in de maand september in gesprek willen over ‘De vrucht van de Geest is liefde’ is hieronder input en inspiratie te vinden.

PreekKracht

Een gebed om te bidden

Wat zou het mooi zijn om eenparig te bidden om de vrucht van de Geest in onze levens! Negen maanden lang kun je onderstaand gebed wekelijks of misschien zelfs dagelijks bidden om je te richten op de drie-enige God en op zijn werk in jouw leven. En dan in het bijzonder bidden om de groei van de vrucht van de Geest. Het volgende gebed is (in iets aangepaste vorm) een gebed van John Stott.

Hemelse Vader, u aanbid ik, Schepper en Onderhouder van het heelal.
Heer Jezus, u aanbid ik, Redder en Heer van de wereld.
Heilige Geest, u aanbid ik, Vernieuwer van het volk van God.
Glorie aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Hemelse Vader, ik bid dat ik vandaag leef in uw aanwezigheid en u meer en meer verheug.
Heer Jezus, ik bid dat ik vandaag mijn kruis op me neem en u volg.
Heilige Geest, ik bid dat u me vandaag vult met uzelf en dat u uw vrucht in mijn leven laat groeien: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Heilige, gezegende en glorievolle Drie-enige God, ontferm u over mij.
Amen.

Download het gebed

Zes bijbelwoorden over de liefde

Laat onderstaande Bijbelwoorden in stilte op je inwerken. Welke spreekt jou het meeste aan? Waar komt dat door?

Psalm 36:6 –  HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.
Psalm 63:4 – Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.
Johannes 13:35 – Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
1 Korintiërs 13:13 – Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Galaten 5:5 – Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
1 Johannes 4:8-9 – Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.

De vijf talen van de liefde

Als liefde pianomuziek is, dan zijn dit de vingeroefeningen. Hoe kun je deze talen praktisch maken binnen je miniwijk, je huwelijk, een vriendschapsrelatie of op je werk?

1 elkaar waarderen met woorden
2 elkaar tijd en aandacht geven
3 elkaar geschenken geven
4 elkaar dienen
5 elkaar aanraken.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving