Vrijdagkerk – lectio divina

De Plantagekerk in Zwolle is op vrijdag open. Vrijdagkerk noemen we dat. Vanaf 10.15 uur is er elke vrijdag een lectio divina-samenzijn in de consistorie van de Plantagekerk.

Dit samenzijn staat in het teken van lectio divina en wordt steeds begeleid door een van drie mensen die hiervoor beschikbaar zijn (Eelkje, Jos en Pieter).

Lectio divina is een manier van Bijbellezen die haar wortels heeft in de traditie van het klooster. We noemen het ook wel ‘spiritueel bijbellezen’ of  ‘bijbellezen met je hart’. We nemen de tijd om samen in de stilte te luisteren naar de stem van God die klinkt in een gekozen Bijbelwoord.

De opzet van de samenkomsten is in grote lijnen als volgt:

  • 10.00 uur inloop (via de hoofdingang van de Plantagekerk; er is beneden in de kelder koffie)
  • 10.15 uur start in de consistorie
  • 10.20 uur korte introductie in: lectio, meditatio, oratio, contemplatio
  • 10.30 uur lectio divinaoefening aan de hand van een bijbeltekst
  • 11.00 uur nabespreking (collatio)
  • 11.15 uur (uiterlijk) afsluiting

Je bent altijd welkom om mee te doen. Deze lectio divina-samenkomsten gaan altijd door, ook als er weinig deelnemers zijn. Tot nu toe zijn er steeds tussen de twee en de acht deelnemers geweest.

Wees dus welkom! En ervaar wat het met je doet als je samen met anderen in de stilte luistert naar Gods stem.

Contact? Stuur een mail naar: lectiodivina@plantagekerkzwolle.nl.

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving