Vrijdagkerk – lectio divina

De Plantagekerk in Zwolle is op vrijdag open. Vanaf 10.15 uur is er elke tweede en vierde vrijdagmorgen van de maand een lectio divina-samenkomst in de consistorie van de Plantagekerk.

Dit samenzijn staat in het teken van lectio divina en wordt steeds begeleid door een van vier mensen die hiervoor beschikbaar zijn (Marianne, Ineke, Pieter en Jos).

Lectio divina is een manier van Bijbellezen die haar wortels heeft in de traditie van het klooster. We noemen het ook wel ‘spiritueel bijbellezen’ of ‘bijbellezen met je hart’. We nemen de tijd om samen in de stilte te luisteren naar de stem van God die klinkt in een gekozen Bijbelwoord.

De opzet van de samenkomsten is in grote lijnen als volgt:

  • 10.00 uur inloop (via de hoofdingang van de Plantagekerk; er is beneden in de kelder koffie)
  • 10.15 uur start in de consistorie
  • 10.20 uur korte introductie in: lectio, meditatio, oratio, contemplatio
  • 10.30 uur lectio divinaoefening aan de hand van een bijbeltekst
  • 11.50 uur korte nabespreking (collatio)
  • 11.00 uur afsluiting

Je bent meer dan welkom om mee te doen. Deze lectio divina-samenkomsten gaan altijd door, ook als er weinig deelnemers zijn. Tot nu toe zijn er steeds tussen de twee en de tien deelnemers geweest.

In de schoolvakanties gaan de lectio divina-samenkomsten niet door.

Wees dus welkom! En ervaar wat het met je doet als je samen met anderen in de stilte luistert naar Gods stem.

Contact? Stuur een mail naar: lectiodivina@plantagekerkzwolle.nl.

  • Home
  • Vrijdagkerk – lectio divina

Dit blok hoort dynamisch vervangen te worden door de functie Content Aware.

Als je deze tekst ziet, moet de huidige pagina nog worden toegevoegd onder Content Aware in het dashboard