2016-2017 Vrucht van de Geest

laatjeleidendoordeGeestWe gaan als gemeente na het seizoen 2015-2016 verder met het thema Verlangen naar het goede leven. In 2016-2017 doen we dat door aandacht te geven aan het werk van de heilige Geest.

Wat doet de Geest in onze levens? Hoe we ons kunnen laten leiden door de Geest? Wat betekent het om dagelijks te leven met de Geest? Op deze en andere vragen gaan we samen antwoorden zoeken. Al lezend, delend en etend uiteraard.

Negen maanden

Dat doen we in in elk geval door negen maanden lang stil te staan bij de vrucht van de Geest. Negen maanden: een tijd van verwachting dus, van uitzien naar nieuwe dingen die de Geest gaat doen. Elke tweede zondag van de maand zal in de morgendienst een onderdeel van de negenvoudige vrucht van de Geest centraal staan. Rondom die dienst zullen we dan op zondag en ook in de rest van de maand op allerlei manieren in gesprek gaan over, in gebed gaan om en aan de slag gaan met: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). 

Het thema komt ook in de miniwijken van onze gemeente aan de orde. Daarom wordt er vanaf oktober voor elke tweede zondag van de maand een uitgebreide geestelijke handreiking gemaakt die materiaal biedt om in gesprek te komen én om de boodschap ook praktisch te maken in ons alledaagse leven.

Bekijk hier de geestelijke handreikingen.

Startzondag en Themazondagen

11 september is de startzondag voor het nieuwe kerkelijke seizoen. De volgende tweede zondagen van de maand zijn steeds een Themazondag waarop een element van de vrucht van de Geest centraal staat.

Maand Themazondag
1 september: maand van de liefde zondag 11 september (Startzondag)
2 oktober: maand van de vreugde zondag 9 oktober
3 november: maand van de vrede zondag 13 november
4 december: maand van het geduld zondag 11 december
5 januari: maand van de vriendelijkheid zondag 8 januari
6 februari: maand van de goedheid zondag 12 februari
7 maart: maand van het geloof zondag 12 maart
8 april: maand van de zachtmoedigheid zondag 9 april
9 mei: maand van de zelfbeheersing zondag 14 mei

 

Morgengebed om de vrucht van de Geest

Wat zou het mooi zijn om eenparig te bidden om de vrucht van de Geest in onze levens! Negen maanden lang kun je onderstaand gebed wekelijks of misschien zelfs dagelijks bidden om je te richten op de drie-enige God en op zijn werk in jouw leven. En dan in het bijzonder bidden om de groei van de vrucht van de Geest. Het volgende gebed is (in iets aangepaste vorm) een gebed van John Stott.

Hemelse Vader, u aanbid ik, Schepper en Onderhouder van het heelal.
Heer Jezus, u aanbid ik, Redder en Heer van de wereld.
Heilige Geest, u aanbid ik, Vernieuwer van het volk van God.
Glorie aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Hemelse Vader, ik bid dat ik vandaag leef in uw aanwezigheid en u meer en meer verheug.
Heer Jezus, ik bid dat ik vandaag mijn kruis op me neem en u volg.
Heilige Geest, ik bid dat u me vandaag vult met uzelf en dat u uw vrucht in mijn leven laat groeien: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Heilige, gezegende en glorievolle Drie-enige God, ontferm u over mij.
Amen.

Download hier het gebed om de vrucht van de Geest: morgengebed.

September: maand van de liefde

Elke maand staat een element van de vrucht van de Geest centraal in de Plantagekerk. In de maand september is dat: liefde. Laat onderstaande bijbelwoorden je inspireren om de werkelijkheid van de liefde steeds meer toe te laten in je dagelijkse leven.

Psalm 36:6 –  HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.
Psalm 63:4 – Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.
Johannes 13:35 – Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
1 Korintiërs 13:13 – Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Galaten 5:5 – Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
1 Johannes 4:8-9 – Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.

Naast het ‘oefenen van je geest’ met behulp van bovenstaande bijbelwoorden is het ook van belang de liefde die we van God ontvangen (iets preciezer gezegd: de de liefde die van van God in Christus door de heilige Geest ontvangen) in praktijk te brengen. De volgende vijf talen van de liefde kunnen daarbij behulpzaam zijn omdat ze het liefhebben concreet maken in dingen die we dagelijks kunnen doen. ‘Laten we elkaar liefhebben’ (1 Johannes 4:7). We kunnen elkaar op deze manieren liefhebben:

1 elkaar waarderen met woorden
2 elkaar tijd en aandacht geven
3 elkaar geschenken geven
4 elkaar dienen
5 elkaar aanraken.

Inspiratie en verdieping

Rond het thema van de vrucht van de Geest kun je inspiratie en verdieping vinden in bijvoorbeeld de onderstaande boeken:

  • Jochem Quartel en Jan Hoogland, Levenskunst voor iedereen
  • L. Floor, De vrucht van de Geest in bijbels-theologisch perspectief
  • Noor van Haaften, De vrucht van de Geest. Gods verborgen werk in ons
  • D. Grutter, De Geest verandert mensen. Bijbelstudie over de vruchten van het geloof
  • Jos Douma, Oase. Vijftig dagen op zoek naar de vrucht van de Geest
  • Jos Douma, Vrucht van de Geest. Bijbelstudies over Galaten 5

 

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving