Zondag gaan we (niet) naar de kerk – Kerk zijn in Coronatijd

Op deze pagina vind je actuele informatie over Plantagekerk zijn in Coronatijd. Bovenaan lees je de meest recente berichten. Verder naar onder vind je de eerdere berichten terug.


[dinsdag 24 maart] Omdat samenkomsten tot maandag 1 juni niet mogelijk zijn vanwege de noodmaatregelen in verband met de coronacrisis, bieden we vanaf zondag 29 maart elke zondag (en op Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag) een OnlineKerkdienst aan. Zie de agenda.


[donderdag 19 maart 2020] Vanuit de overheid wordt er een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen en hulp te bieden waar dat nodig is. Als kerken hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. Met het oog daarop is het goed dat elke lokale kerk een regiegroep instelt (advies van Diaconaal Steunpunt). Als Plantagekerk hebben we dat nu gedaan. Deze ‘Coronaregiegroep’ is voor (hulp)vragen van binnen en van buiten de gemeente bereikbaar via het mailadres corona@plantagekerkzwolle.nl.


[maandag 16 maart 2020] De kerkenraad heeft gesproken over het in de gemeente levende verlangen om op zondag toch op een of andere manier met elkaar verbonden te zijn, nu we niet meer samen naar de kerk kunnen komen. Daarom is er vanaf nu op zondagmorgen om 10.00 uur een Kerkmoment in ons kerkgebouw dat door iedereen thuis live kan worden meegemaakt via kerkomroep.nl. Kijk hier voor meer informatie: Kerkmoment zondag 22 maart 2020.


[vrijdag 13 maart 2020] Op de zondagen 15, 22 en 29 maart en 5 april hebben we als Plantagekerk geen eigen kerkdiensten. Dat betekent dat we een heel belangrijk en centraal onderdeel van ons gezamenlijke gemeenteleven missen. Want in onze kerkdiensten ontmoeten we God en elkaar. En God verlangt er ook naar dat we als gemeente samen zijn om hem te vereren, voeding te ontvangen en verbinding te maken. 

Op deze plek op onze website willen we in gezamenlijkheid bezig zijn met het onderhouden van onze gezamenlijkheid nu we elkaar in veel mindere mate fysiek kunnen ontmoeten. Hier verzamelen we concrete ideeën en suggesties voor alternatieve vormen waarin we samen of alleen bezig kunnen zijn met het vereren van God, het ons laten voeden door zijn Woord en het zoeken van onderlinge verbinding. 

Uiteraard is iedereen ook vrij om dat op heel andere plekken (via internet, TV-diensten etc.) te vinden. Maar we geloven dat het goed is om in deze periode ook als geloofsgemeenschap van de Plantagekerk de verbinding de gezamenlijkheid te blijven zoeken in het bezig zijn met het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Wie weet welke mooie dingen er door de Geest ontstaan nu we enige tijd afstand moeten doen van onze kerkdiensten!

Ideeën en suggesties zijn dus welkom! Mailen kan naar: kerkenraad@plantagekerkzwolle.nl

De kerkenraad


1 Collecteren zonder diensten

collecte15maart

Ook – of misschien juíst – als er minder ontmoeting is, kunnen we blijven delen. Om te onderhouden en om uit te delen. Voor de ondersteuning van diaconaal en kerkelijk werk communiceert de diaconie wekelijks de collectedoelen op de Plantagenet (volgens het vastgestelde collecterooster). De collectedoelen worden per week ingesteld, ingaande op zondag 00:00 uur en eindigend op de daaropvolgende zaterdag 23:59.

Geven kan via de bankrekeningnummers die worden vermeld of via één van de gebruikte apps: Scipio of GIVT. Voor de GIVT-app geldt dat de telefoon nu dus niet tegen de collectezak kan worden gehouden nadat je in stap 2 op ‘Collectemiddel’ hebt gedrukt, maar dat je in stap 2 kiest voor ‘Lijst’ en dan kiest voor Plantagekerk Zwolle. Uiteraard heb je in stap 1 gekozen voor 2 collectedoelen. Mogelijk wordt ook nog de optie van geven via QR-code actief.

2 Samen gevoed door hetzelfde evangelie

Er is een overdenking met handreiking beschikbaar, gemaakt door Jos Douma, over de thematiek waar aanstaande zondag de dienst over zou gaan: Verzoening. Deze woorden van Jezus staan centraal: ‘Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen’. 

Op deze pagina vind je wat je nodig hebt om thuis een samenkomst te hebben, als gezin, met een paar anderen of in je miniwijk.

3 Een Emmaüswandeling doen

Een optie is om de zondag te gebruiken om een Emmaüswandeling te doen. Een Emmaüswandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs (Lucas 24:13-32).

Als deelnemer ga je in tweetallen op pad om eerst zelf na te denken over een Bijbelgedeelte of een thema wat je aangereikt krijgt en daarna ga je met elkaar in gesprek n.a.v. gespreksvragen in het vertrouwen dat er een Derde Persoon met jullie meeloopt: Jezus gaat met je mee. De eerste vijftien tot twintig minuten neem je de tijd om eerst zelf lopend in stilte na te denken over het Bijbelgedeelte en de vraag. Daarna bevraag je elkaar en zo ontstaat een gesprek waarin je elkaar beter leert kennen. Tijdens de wandeling kun je ook besluiten om even lekker op een bankje te zitten en/of van de stilte en de omgeving te genieten.

Na ongeveer een uur/vijf kwartier ben je weer terug en is er koffie/thee en iets lekkers, kan er nagepraat worden en als je wilt kun je je ervaringen delen.

4 SOAP-en: samen per mail of app de bijbel lezen

Wat is dat dan? SOAP staat voor Schrift, Observatie, Toepassing en Prayer (Gebed). Je kunt in kleine groepjes een persoonlijke bijbelstudie doen over dezelfde tekst en de notities die je hebt gemaakt met elkaar delen per mail of whatsapp. Hier lees je er meer over.

5 Kindermomenten voor thuis via vlogs

Hoi! Zondag kun niet naar de kerk vanwege het Coronavirus. Wie weet vind je het wel leuk om toch naar een Bijbelverhaal te kijken en te luisteren. Klik hier. Kijk ook op deze Facebookpagina.

6 Corona Virus Gebed

We hebben behoefte aan woorden om te bidden in deze tijd. We kunnen ze niet altijd zelf vinden. Anderen kunnen ons dan helpen. Bid dit Corona Virus Gebed (pdf).

7 Onze Vader in de hemel…

In de afgelopen maanden heeft Jos Douma gepreekt over het Onze Vader, elke eerste zondag van de maand: ‘Open Leven – samen bidden en hoop verspreiden’. Misschien heb je een of meer preken gemist of wil je een preek terugluisteren. Op deze pagina vind je alles bij elkaar: je kunt de preek terugluisteren of lezen, er een PreekKracht en nog een extra handreiking voor verwerking.


Er zijn op internet op veel plekken goede ideeën en suggesties te vinden. Enkele voorbeelden:

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving