Kerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 25 september
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk

Voorganger: Jos Douma
Thema: Samen Jong, Samen JezusOp zaterdag 24 september was er een inspiratieochtend in de Plantagekerk over ‘Samen Jong’. ‘Samen Jong’ staat voor een beweging die gelooft dat het voor de toekomst van de kerk belangrijk is om een voor jongeren aantrekkelijke geloofsgemeenschap te vormen met alle generaties.

Er wordt aandacht gegeven aan zes inspirerende kernwaarden:

  1. Prioriteit geven aan jonge generaties
  2. Jezus’ boodschap serieus nemen
  3. Hart voor jongeren hebben
  4. Verantwoordelijkheid doorgeven
  5. Een warme gemeenschap vormen
  6. Beste buren zijn

In de dienst van vanmorgen staan we stil bij de tweede kernwaarde: ‘De boodschap van Jezus serieus nemen’. Wat is die boodschap van Jezus? We lezen uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 1:14-28. En: we aanbidden Jezus in onze liederen!

Maak de dienst online mee

Liturgie

Welkom
Votum en groet
Zingen: Opwekking 802 – Hier is mijn hart, Heer
Zingen: Opwekking 832 – Jezus overwinnaar
Zingen: Opwekking 618 – Jezus hoop van de volken
Gebed
> Regenboogkids vertrekken
Bijbellezing: Marcus 1:14-28
Preek ‘Samen Jong – Samen Jezus’ (Download PreekKracht)
Zingen: Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn
Zingen: Psalmproject 27 – Wacht op de Heer
Mededelingen
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 755 – Laat ons Christus zien
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving