Skip to main content

Cursus voor ambtsdragers en kerkelijk werkers 2023

Een praktische cursus voor werkers in de kerk in de Ichthuskerk in Berkum

Cursusleiders: Maarten van Loon, Gertjan Klapwijk en Philip Veldhuizen

Aanmelden voor onderstaande cursus kan hier of via de button onderaan deze pagina.

Opzet cursusavonden

Elke avond bestaat uit een voorbeeld van een pastoraal gesprek uitgevoerd door de cursusleiders,  een kort theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte waarin casussen worden geoefend en  eventueel andere oefeningen worden gedaan. Soms als dat kan in de grote groep, soms in kleine  groepjes. Inloop is om 19.45 met koffie/thee, om 20.00 uur beginnen wij en wij ronden af uiterlijk  om 22.00 uur. Afhankelijk van de avond zal er voorbereidingsmateriaal worden verspreid. 

Donderdag 7 september 2023 

Avond 1: Inleiding Pastoraat, diakonaat en kennismaking  

Deze avond beginnen wij met een voorbeeldgesprek. Daarna gaan wij op zoek naar antwoord op de  vraag: wat is pastoraat/diakonaat eigenlijk? Wanneer is er sprake van een pastoraal/diaconaal gesprek? Wat betekent het om een geroepen ambtsdrager te zijn? Ben je dan jezelf nog wel of alleen  nog ambtsdrager? En hoe zit dat als je geen ambtsdragers bent, maar wel een bepaalde bediening  hebt ontvangen, bijv. als bezoekbroeder of -zuster? 

Met welk doel ga je eigenlijk op pad? Wanneer is een bezoek ‘geslaagd’? Wat heeft speciale  aandacht nodig in/na coronatijd? 

Donderdag 14 september 2023 

Avond 2: Communicatie 

Wij communiceren wat af, maar toch is het best lastig om goed te communiceren. Wat is goede  communicatie? Als ambtsdrager of pastoraal/diaconaal bezoeker ga je in gesprek met  gemeenteleden. De ene keer hebben gemeenteleden jou iets te vertellen, een andere keer heb jij  hen iets te vertellen. In al die contacten wil God aan het Woord komen. Hoe? Daarom willen we op  deze avond een paar aspecten van de communicatie onder de loep nemen. 

Donderdag 21 september 2023 

Avond 3: Bijbelgebruik en gebed in bezoekwerk 

De Bijbel en het gebed zijn instrumenten die je kunt gebruiken in je (huis)bezoek. Zoals elk stuk  gereedschap moet je er mee leren werken. Oefenen dus. Wanneer lees je wel of juist niet? Wil men  wel dat ik met hen bid? Help, ik heb de tekst wel gehoord, maar weet niet waar het staat? In kleine  groepjes oefenen met Bijbellezen en gebed. 

Donderdag 5 oktober 2023 (optioneel)  

Avond 4: Voor specifieke vragen van cursisten, bijvoorbeeld over bijzonder pastoraat  Op deze avond voor geïnteresseerden gaat het om specifieke pastorale vragen en situaties die in de  loop van de cursus aanbod zijn gekomen of over vragen die bij deelnemers leven t.a.v. het pastoraat,  diaconaat of andere aspecten van het gemeente-zijn die invloed hebben op hun werk. 

Adres van de cursus

De Ichthuskerk in Berkum, Campherbeeklaan 69, 8024 BT Zwolle. 

Voor (startende) werkers in de kerk

Deze avond is gericht op startende kerkelijk werkers, maar is ook geschikt voor werkers die willen reflecteren op hun werk in de kerk. Ben ik wel die goede luisteraar? Hoe pakken anderen zo’n gesprek aan? De cursusleiders weten een sfeer te scheppen waarin leren van en leren met elkaar centraal staat. Deelnemer van deze cursus zeiden: “Erg leerzaam, ik had dit niet willen missen” en: “Heel fijn, stimulerend, gevarieerd, afwisselend, eye-openend, sfeervol, anderen gesproken, leuk!”

Doe mee!

De kerkenraad van de Plantagekerk beveelt deze cursus van harte aan! We vinden toerusting erg belangrijk en zijn blij met dit mooie initiatief!

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op via dit mailadres: josdouma@plantagekerk.nl .

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?