Skip to main content

Contact

Snel naar: Kerkgebouw Plantagekerk / Koster Plantagekerk / PredikantKerkenraad / Beheersraad / Kerkelijk Bureau / Geboorte doorgevenHuwelijkszaken / Liturgie en Beamer / Preekvoorziening / Redactie website, Plantagenet en social media

Kerkgebouw Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Koster/beheerder Plantagekerk
Jan Willem Hamhuis
e-mail: koster@plantagekerkzwolle.nl
telefoon: 038-421 38 59 (kerk), 06-24238855 (Jan Willem)

Predikant ds. Jos Douma
e-mail: josdouma@plantagekerk.nl
telefoon: contact liefst per mail | mobiel 06-57118761
websites: levenindekerk.nl
adres: Hendrik Mesdagstraat 1, 7944 CD Meppel

Kerkenraad
scribaat: Marcel Hindriks
e-mail: scriba@plantagekerk.nl

Beheersraad en financiën
NL89 RABO 0387 3950 16
ANBI-gegevens: GKV Zwolle-Centrum
RSIN: 002646821
KvK: 51062518
facturen kunnen naar: crediteuren@plantagekerkzwolle.nl

Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau beheert de ledenadministratie (wijzigingen, geboorten, verhuizingen, burgerlijke staat, etc.) van de kerkelijke gemeente Zwolle-Centrum. Ook worden de inkomende- en uitgaande attestaties verwerkt. Het Kerkelijk Bureau is te bereiken:
e-mail: kerkelijkbureau@plantagekerk.nl, telefoon: 06 53496113 (coördinator Marjan Öztürk, bij voorkeur op maandagavond).
De e-mail wordt in principe eenmaal per week gelezen en behandeld.

Geboortes doorgeven
Geef tijdig de geboorte van je baby door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@plantagekerk.nl) en aan de predikant (josdouma@plantagekerk.nl).

Huwelijkscoördinator
Zijn jullie van plan om te gaan trouwen? Gefeliciteerd! Willen jullie weten wat er voor jullie huwelijksdienst mogelijk is in (of uitgaande van) de Plantagekerk? Neem dan contact op met Nelleke Knol-Horst, huwelijkscoördinator van de Plantagekerk:
e-mail: huwelijkszaken@plantagekerkzwolle.nl

Liturgie en Beamer
Als je (bijvoorbeeld als gastvoorganger) de gegevens voor de zondagse liturgie wilt opsturen, eventueel met een powerpointbijlage, maak dan gebruik van deze twee mailadressen:
e-mail: liturgie@plantagekerkzwolle.nl
e-mail: beamer@plantagekerkzwolle.nl

Preekvoorziening
Preekvoorziener: Jan Willem Hamhuis
e-mail: preekvoorziening@plantagekerkzwolle.nl

Redactie communicatie Plantagekerk (website, Intrakerk, beamer, social media en kerkblad)
Heb je een bericht dat je graag wilt plaatsen in het kerkblad, op intrakerk, op de website, op de beamer of op Social Media? Gebruik dan het aanleverformulier van de communicatiecommissie.
Aanleverformulier: www.plantagekerkzwolle.nl/communicatie

Niet elk bericht wordt automatisch geplaatst. Het moet passen binnen afgesproken richtlijnen.

Andere vragen of opmerkingen rond communicatie van de Plantagekerk? Mail naar: communicatie@plantagekerk.nl

.