Skip to main content

Belijdenis doen

Als je als kind bent gedoopt of als je later in je leven Jezus leert kennen, komt er een moment dat je graag publiek je ja-woord aan God wilt geven. Dat gebeurt in de kerk door middel van openbare geloofsbelijdenis.

In de kern is belijdenis doen dat je zegt: ‘Ja, ik geloof dat God in mijn leven aanwezig is, ik wil Jezus volgen en in zijn Geest leven in zijn koninkrijk’.

Belijdenisgroep – Tafelgesprekken

Voorafgaand aan het doen van belijdenis kun je in de Plantagekerk deelnemen aan een belijdenisgroep, waaraan Jos Douma leiding geeft. Deze groep wordt georganiseerd als er voldoende mensen zijn die belijdenis willen gaan doen.

Zes woensdagavonden (19.30-20.45 uur) komen we dan bij elkaar in de kerk om samen door te spreken over belijdenis doen, over God en over Jezus en over zijn koninkrijk en zijn Geest, over geloven, hopen en liefhebben. En uiteraard over vragen die bij jou leven!

Er zijn ook Tafelgesprekken voor jongeren van 18-35 jaar. Die zijn niet direct gericht op belijdenis doen, maar kunnen je wel helpen om je geloof te herontdekken of te verdiepen en om een beslissing te nemen over de vraag of je wel of geen belijdenis wilt gaan doen.

Over de Tafelgesprekken lees je hier meer.

Meedoen?

Wil je belijdenis gaan doen of meedoen met een groep? Zoek dan contact door een mailtje te sturen naar josdouma@plantagekerk.nl. Een appje maag ook: 06 5711 8761.


Hieronder vind je:

  1. de vragen die in de Plantagekerk gesteld worden bij het doen van openbare geloofsbelijdenis;
  2. een eenvoudiger versie van die vragen;
  3. de vragen zoals die gebruikelijk zijn in de NGK-kerken.

1 Vragen bij openbare geloofsbelijdenis

Inleiding | Geliefde broer/zus in Jezus Christus, je staat hier voor God en zijn heilige gemeente om je geloof te belijden. Ik verzoek je om eerlijk te antwoorden op de volgende vragen.

Vraag 1 | Geloof je in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon en onze Heer, en in de heilige Geest, de Drie-enige God van je doop?

Vraag 2 | Geloof je dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament het verlossende woord van God zijn, zoals de kerk dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis heeft samengevat en zoals dat hier in de kerk wordt verkondigd? En beloof je, zolang je leeft, door Gods genade bij deze belijdenis te blijven?

Vraag 3 | Belijd je dat je je door de kracht van de Heilige Geest afkeert van je oude, zondige leven, dat je dankzij het kruisoffer van Jezus vergeving van al je zonden hebt ontvangen, en dat je je leven nu buiten jezelf in Jezus Christus, de enige Verlosser, zoekt?

Vraag 4 | Aanvaard je de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan je doop het teken en zegel is, en verlang je ernaar om God en je naaste lief te hebben, je door de heilige Geest te laten leiden in het zoeken van Gods koninkrijk en zo eerbiedig met de Heer te leven?

Vraag 5 | Beloof je dienstbaar te zijn aan de gemeente, trouw met haar naar het woord te luisteren en het avondmaal te vieren? En beloof je dat je je, als je levenswandel daartoe aanleiding geeft, laat aanspreken en corrigeren vanuit het evangelie van Jezus Christus?

2 Eenvoudige versie van bovenstaande vragen

Inleiding | Vandaag belijd jij je geloof (en laat jij je dopen). Daar zijn we echt blij mee. Dat vinden we bijzonder. Jij hebt God leren kennen als degene die jou onvoorwaardelijk aanvaardt en die jou onuitputtelijk liefheeft. Vandaag geef je jouw ja-woord. En dat ja-woord klinkt als antwoord op een paar korte vragen die ik je nu ga stellen.

Vraag 1 | Geloof je in God als de Schepper van de wereld en als de Vader die jou liefheeft?

Vraag 2 | Geloof je in Jezus en zijn koninkrijk en in de heilige Geest die jou leidt en licht geeft?

Vraag 3 | Geloof je dat God ook vandaag nog spreekt door de Bijbel en is het je verlangen om zijn stem te horen en zijn weg te volgen?

Vraag 4 | Geloof je in de vergeving van je zonden door Jezus als Verlosser en geloof je dat je bij God altijd weer een nieuw begin ontvangt?

Vraag 5 | Beloof je om steeds samen met andere volgelingen van Jezus zijn weg te blijven zoeken, in de kerk en ook in allerlei andere relaties met voor jou betekenisvolle mensen, zodat ze je kunnen helpen om te blijven bij het goede nieuws van Jezus?

3 Nieuwe vragen voor de openbare geloofsbelijdenis (nieuwe kerkorde 2022)

Vraag 1 | Geloof je in God de Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, en in de heilige Geest, de drie-enige God van je doop?

Vraag 2 | Geloof je dat Gods goede nieuws bekend is gemaakt in de Bijbel en stem je in met het belijden van de kerk in de Apostolische Geloofsbelijdenis?

Vraag 3 | Geloof je dat je dankzij de dood en opstanding van Christus met God verzoend wordt, vergeving van zonden en eeuwig leven ontvangt?

Vraag 4 | Wil je in heel je leven leerling van Jezus zijn en alles vermijden wat je band met Christus in de weg staat?

Vraag 5 | Mogen we je aanspreken op je woorden en je gedrag? En mogen we op je rekenen in de kerk?

 

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?

Aankomende activiteiten

januari 2024

zondag 2 juni om 10:00 uur 
Kerkdienst | Jos Douma
vrijdag 7 juni om 11:00 uur 
Bijbeluur met lectio divina
vrijdag 7 juni om 12:45 uur 
Lunchpauzedienst
zondag 9 juni om 10:00 uur 
Kerkdienst | Jos Douma | Dopen
zondag 16 juni om 10:00 uur 
Kerkdienst

Kerkdiensten

januari 2024


zondag 2 juni om 10:00 uur
Kerkdienst | Jos Douma |

zondag 9 juni om 10:00 uur
Kerkdienst | Jos Douma | Dopen |

zondag 16 juni om 10:00 uur
Kerkdienst |

zondag 23 juni om 10:00 uur
Kerkdienst |