Skip to main content

Diaconaat

De diaconie wil de liefde van Christus praktisch zichtbaar maken door gemeenteleden aan te sporen tot barmhartigheid, onderlinge zorg en gulheid.

Onze basis is Gods Woord waarin de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ons leert om te zien naar anderen. Je om de ander te bekommeren, ongeacht welke rang of stand een persoon heeft. Ook in andere delen van de bijbel wordt er over Diaconieën gesproken. Zoals in het Nieuwe Testament, Filippenzen 1:1.

Als Diaconie vinden wij het belangrijk om mensen aan te sporen goed en recht te doen aan anderen die dat nodig hebben. Dit kan financieel zijn maar ook op anderen manieren. Dit kan door praktische hulp te geven en/of doorverwijzen naar anderen ondersteunende instanties. Het doel is dus ook dubbel. Naast het helpen van een ander, geeft het helpen van anderen ook voldoening en dit levert saamhorigheid op. Onze wijken zijn groot en de Diaconale wijkassistenten ondersteunen ons hierin.

Onze middelen ontvangen wij van onze gemeenteleden. Zowel de financiële middelen als de ondersteuning met handen en voeten. De diaconie bestaat uit 8 personen. Onder de diakenen vindt een wijkverdeling plaats om zo een goede verdeling te geven van de diakenen binnen de verschillende wijken in de gemeente en om het structuur te geven.

De stad Zwolle is de plaats waar de Plantagekerk staat, midden in het centrum. We zijn dan ook nauw verbonden met organisaties die zich roeren in de stad, zoals:

Onder andere deze vier stichtingen geven gezamenlijke kerken meer kracht en invloed om een verschil te maken. Het doel is om samen eenzaamheid, onrecht en armoede te bestrijden. Maar ook om een goede dialoog partner te zijn voor de overheid.

Naast deze doelen zijn er ook andere doelen die wij ondersteunen. Landelijke stichtingen, verenigingen en Internationale hulporganisaties worden door ons ondersteund. Te denken valt aan de ZOA en de Verre Naasten.

Om in contact te komen met de diaconie, kun je een mail sturen naar voorzitter Arjan Kieneker: diaconie@plantagekerk.nl.

Meer informatie over de Diaconie vind je op Intrakerk.

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?