Skip to main content

Gemeenteleven

kinderwerk

Kinderwerk

Voor kinderen is het lang niet altijd even eenvoudig om alles te begrijpen wat er tijdens een kerkdienst gebeurd. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen begrijpen wat God in hun nog jonge leven voor hen betekent.

Quote Plantagekerk Zwolle Jezus houdt van jou zwart-wit

Jeugdwerk

In de Plantagekerk zijn ook veel jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Voor hen zijn er jeugdkringen en huiskamergroepen. Ook is er een activiteitencommissie die regelmatig leuke activiteiten organiseert.

Pastoraat

Pastoraat

Ieder mens ervaart wel eens de behoefte om van zich af te praten, om gehoord en gezien te worden. Binnen het pastoraat is het de bedoeling om naar een ander om te zien. Van oorsprong noemen we dat de herderlijke zorg. Jezus heeft hier op aarde ooit de uitspraak gedaan: ‘Ik ben de goede herder.’

Diaconaat Plantagekerk_Patrick Ooms_Gemeenteleven_Diaconie_website uitgelicht

Diaconaat

De diakenen hebben een zorgende en ondersteunende taak in de gemeente. Ze roepen de gemeente op om een liefdevolle gemeente te zijn. Want in de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven als er armoede, eenzaamheid of ziekte is.

Plantagekerk Quote_Missionair_Gemeenteleven_Patrick Ooms_website overzicht

Het Leerhuis

Ik wil wat leren! Dat is het motto van waaruit we in de Zwolse Plantagekerk leeractiviteiten willen aanbieden voor christenen die willen groeien. Ook leden van andere kerken in en rond Zwolle zijn van harte welkom om zich aan te melden en mee te doen.

Ga naar Zwolle Leert >>