Gemeenteleven

Gemeentethema

Gemeentethema

Nadat we als gemeente hebben stilgestaan bij het goede leven (2015-2016) en de vrucht van de Geest (2016-2017), zijn we nu bezig met ‘de Bijbel open'(2017-2018). Daarna hopen we verder te gaan met de stromen van leven van de Geest in onze levens (2018-2019).

Lees meer

Kinderwerk

Kinderwerk

Voor kinderen is het lang niet altijd even eenvoudig om alles te begrijpen wat er tijdens een kerkdienst gebeurd. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen begrijpen wat God in hun nog jonge leven voor hen betekent.

Lees meer

Jeugdwerk

Jeugdwerk

In de Plantagekerk zijn ook veel jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Voor hen zijn er jeugdkringen en huiskamergroepen. Ook is er een activiteitencommissie die regelmatig leuke activiteiten organiseert.

Lees meer

Pastoraat

Pastoraat

Ieder mens ervaart wel eens de behoefte om van zich af te praten, om gehoord en gezien te worden. Binnen het pastoraat is het de bedoeling om naar een ander om te zien. Van oorsprong noemen we dat de herderlijke zorg. Jezus heeft hier op aarde ooit de uitspraak gedaan: ‘Ik ben de goede herder.’

Lees meer

Diaconaat

Diaconaat

De diakenen hebben een zorgende en ondersteunende taak in de gemeente. Ze roepen de gemeente op om een liefdevolle gemeente te zijn. Want in de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven als er armoede, eenzaamheid of ziekte is.

Lees meer

Missionair

Missionair

Als gemeente van de Plantagekerk willen we graag op een betekenisvolle manier aanwezig zijn in de Zwolse samenleving. Dat doen we onder andere door De Aanloop, Vrijdagkerk en de Alphacursus.

Lees meer

Het Leerhuis

Het Leerhuis

Ik wil wat leren! Dat is het motto van waaruit we in de Zwolse Plantagekerk leeractiviteiten willen aanbieden voor christenen die willen groeien. Ook leden van andere kerken in en rond Zwolle zijn van harte welkom om zich aan te melden en mee te doen.

Lees meer

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving