Gemeenteleven

Gemeentethema

Gemeentethema

We gaan als gemeente na het seizoen 2015-2016 verder met het thema Verlangen naar het goede leven. In 2016-2017 doen we dat door aandacht te geven aan het werk van de heilige Geest.

Lees meer

Kinderwerk

Kinderwerk

Voor kinderen is het lang niet altijd even eenvoudig om alles te begrijpen wat er tijdens een kerkdienst gebeurd. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen begrijpen wat God in hun nog jonge leven voor hen betekent.

Lees meer

Jeugdwerk

Jeugdwerk

Het cluster jeugdwerk in de Plantagekerk bestaat uit catechisatie, huiskamergroepen, de jeugdsoos, een activiteitencommissie en de commissie jeugdwerk.

Lees meer

Pastoraat

Pastoraat

Ieder mens ervaart wel eens de behoefte om van zich af te praten, om gehoord en gezien te worden. Binnen het pastoraat is het de bedoeling om naar een ander om te zien. Van oorsprong noemen we dat de herderlijke zorg. Jezus heeft hier op aarde ooit de uitspraak gedaan: “Ik ben de Goede Herder.”

Lees meer

Diaconaat

Diaconaat

De diakenen hebben een zorgende en ondersteunende taak in de gemeente. Ze roept de gemeente op om een liefdevolle gemeente te zijn. Want in de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven onder druk van armoede, eenzaamheid of ziekte.

Lees meer

Missionair

Missionair

Als gemeente van de Plantagekerk willen we graag op een betekenisvolle manier aanwezig zijn in de Zwolse samenleving. Het Missionaire Team (met daarin Auke Schipper en Jos Douma) geeft hier leiding aan.

Lees meer

Het Leerhuis

Het Leerhuis

Ik wil wat leren! Dat is het motto van waaruit we in de Zwolse Plantagekerk leeractiviteiten willen aanbieden voor christenen die willen groeien. Ook leden van andere kerken in en rond Zwolle zijn van harte welkom om zich aan te melden en mee te doen.

Lees meer

 

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving