Skip to main content

Predikant Jos Douma

Sinds 2013 ben ik voorganger van de Plantagekerk in Zwolle. Als predikant geef ik in deze gemeente vooral veel tijd en aandacht aan de kerkdiensten en de preken. Ik vind het belangrijk dat onze samenkomsten voor iedereen toegankelijk en inspirerend zijn en dat het oefenplekken van het goede leven zijn.

Mijn missie

De missie van waaruit ik werk is: ‘Mensen bij Jezus brengen, te beginnen bij mezelf’. Want ik geloof dat christen zijn en kerk zijn altijd weer begint bij Jezus en bij hem alleen. Hij is de boeiendste persoon die ooit geleefd heeft, en hij leeft nog! 

Vertaald naar het werken en leven in de Plantagekerk doe ik daar mijn werk vanuit deze missie: Als Plantagekerk vormen we een geloofsgemeenschap waar we samen groeien in (ons verlangen naar) het goede leven dat Jezus geeft (Johannes 10:10). We ontdekken en creëren, geleid door de Geest, ontmoetingen en plekken waar we samen lezen, samen delen en samen eten met als doel: samen toegroeien naar Christus (Efeziërs 4:15) en ons oefenen in Christusgelijkvormigheid (Romeinen 8:29 en 2 Korintërs 3:18).

Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. (Efeziërs 4:15)

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. (Romeinen 8:29)

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18)

Aandachtsgebieden

Naast de kerkdiensten en het preken spelen ook toerusting en pastoraat een belangrijke rol in mijn werk als voorganger. Verder geef ik samen met de kerkenraad mee leiding aan de gemeente. Ook ben ik veel bezig met de vraag hoe we kerk kunnen zijn in deze tijd. Op een eigen weblog schrijf ik daar regelmatig over: www.levenindekerk.nl.

Vorming

Voordat ik voorganger werd in Zwolle, was ik predikant van de Haarlemse Fonteinkerk (2003-2013) en van de GKV-kerken in Beverwijk en Krommenie (1998-2003). Na mijn jeugdjaren in Zuidhorn (1968-1979) woonde ik in Meppel (1979-1986), in Enschede (1986-1987) en in Kampen (1987-1998).

Persoonlijk

Ik ben getrouwd met Joke, die ik al ken vanaf de lagere school. Samen zijn we  heel blij met onze vier kinderen en hun aanhang en onze twee kleinkinderen.

Naast mijn werk als voorganger ben ik ook auteur van boeken op het gebied van Bijbellezen, mediteren, kerk-zijn en spiritualiteit. Sinds 2020 vormt voor mij ook de online School voor Spiritualiteit een belangrijk aandachtsveld.

Wil je meer weten? Kijk dan ook hier:

Mijn contactgegevens:

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?

Aankomende activiteiten

januari 2024

vrijdag 26 april om 11:00 uur 
Bijbeluur met lectio divina
vrijdag 26 april om 12:45 uur 
Lunchpauzedienst
zondag 28 april om 10:00 uur 
Kerkdienst | Koos Tamminga
zondag 5 mei om 10:00 uur 
Kerkdienst | Thijs Oosterhuis
donderdag 9 mei om 10:00 uur 
Kerkdienst | Simon van der Lugt | Hemelvaart

Kerkdiensten

januari 2024


zondag 28 april om 10:00 uur
Kerkdienst | Koos Tamminga |

zondag 5 mei om 10:00 uur
Kerkdienst | Thijs Oosterhuis |

donderdag 9 mei om 10:00 uur
Kerkdienst | Simon van der Lugt | Hemelvaart |

zondag 12 mei om 10:00 uur
Kerkdienst | Jos Douma | Dopen |