Skip to main content

Gemeentemotto

In onze gezamenlijke zoektocht naar een antwoord op de vraag wat voor gemeente wij vandaag willen zijn, laten we ons als kerkenraad en gemeente leiden door dit Bijbelse motto:

Wij drukken met de keuze voor dit Bijbelse motto ook uit dat wij als kerkenraad vóór alles willen leven en werken vanuit een open Bijbel en geleid door de heilige Geest.

Het Bijbelse motto gaat terug op Bijbelteksten die voor ons een belangrijke inspiratiebron vormden in onze zoektocht naar wat het vandaag betekent om Plantagekerk in Zwolle zijn:

  • “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.” (Efeziërs 4:15 – te lezen in het verband van Efeziërs 4:1-16)
  • “Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.” (Kolossenzen 3:11 – te lezen in het verband van Kolossenzen 3:1-17)

Wij verbinden ons als kerkenraad en gemeente met dit Bijbelse motto als ijkpunt waarnaar we ons willen richten als fundamentele en steeds opnieuw te zetten stap in ons samen zoeken naar een antwoord op de blijvende vraag hoe we vandaag gemeente van Christus willen zijn.

Plantagekerk Zwolle, januari 2017

Lees ook: Dit is ons Verlangen.

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?