Pastoraat

Ieder mens ervaart wel eens de behoefte om van zich af te praten, om gehoord en gezien te worden. Binnen het pastoraat is het de bedoeling om naar een ander om te zien. Van oorsprong noemen we dat de herderlijke zorg. Jezus heeft hier op aarde ooit de uitspraak gedaan: ‘Ik ben de goede herder.’

Het beeld van een herder was in de tijd van de bijbel een heel bekend beeld. Elke kudde schapen had een herder. En de herder had een stok en een staf. Met de staf raakte hij soms een schaap aan om hem de goede kant op te laten lopen. Met de stok verdreef de herder wilde dieren om zo zijn kudde te beschermen.

Omzien naar elkaar

Dit is waar pastoraat voor staat: in de aanraking de goede weg wijzen en bescherming zoeken tegen kwade machten/invloeden van buitenaf. Mensen kunnen soms in zichzelf die strijd tussen goed en kwaad ervaren. Dan kan het goed zijn als er iemand is om mee te praten en die met je wil bidden.

Binnen de gemeente zorgen wij samen voor het pastorale omzien naar elkaar. Daarbij zijn er ouderlingen, pastorale assistenten en een predikant actief. Zij zien namens Jezus pastoraal om naar de gemeente.

Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek over geloof, een gesprek met iemand die je de weg helpt vinden en samen met je zoekt naar bescherming, neem dan gerust contact op.

Pastoraal team

In de Plantagekerk functioneert een pastoraal team. Dit team bestaat uit vier leden die een extra betrokkenheid hebben op het pastoraat in de gemeente, maar dan vooral in de vorm van een denktank voor pastoraal beleid en als vraagbaak voor wijkouderlingen en pastoraal assistenten.

Ook is het pastoraal team verantwoordelijk voor de toerusting van de gemeenteleden die in de gemeente een taak hebben op het gebied van pastorale zorg. Het pastoraal team is per mail bereikbaar:

Wordt het meer dan praten?

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke en pastorale relaties, kan misbruik voorkomen. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Vertrouwenspersoon voor de Plantagekerk is: Martine Veling.

Studentenpastoraat

In de Plantagekerk zijn veel studenten. Voor hen is er het studentenpastoraat. Nico Havinga is de studentenouderling. Hij wordt ondersteund door vier pastoraal assistenten. Je kunt contact opnemen met het studentenpastoraat door een mail te sturen naar:

Meer info over het studentenpastoraat

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving