Skip to main content

Pastoraat

Ieder mens ervaart wel eens de behoefte om van zich af te praten, om gehoord en gezien te worden. Binnen het pastoraat is het de bedoeling om naar een ander om te zien. Van oorsprong noemen we dat de herderlijke zorg. Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben de goede herder.’ Als leden van de gemeente van Christus zijn we geroepen om herderlijk naar elkaar om te zien.

Omzien naar elkaar

Binnen de gemeente zorgen wij samen voor het pastorale omzien naar elkaar. Daarbij zijn er ouderlingen, pastorale assistenten en een predikant actief. Zij zien namens Jezus pastoraal om naar de gemeente. Ook willen we samen groeien in onderling pastoraat.

De pastorale zorg is in de gemeente georganiseerd volgens de zogenaamde ‘Pastorale Zorgcirkel’ die je hiernaast ziet afgebeeld. Meer hierover vind je in dit document.

Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek over geloof, een gesprek met iemand die je de weg helpt vinden en samen met je zoekt naar bescherming, neem dan gerust contact op.

Wordt het meer dan praten?

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke en pastorale relaties, kan misbruik voorkomen. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Vertrouwenspersoon voor de Plantagekerk is: Martine Veling.

Jongerenpastoraat

In de Plantagekerk zijn er veel jongeren in de leeftijd 18-23 jaar. Voor hen is er het jongerenpastoraat. Er is een jongerenouderling die wordt ondersteund door een aantal jongerenpastoraal assistenten. Je kunt contact opnemen met het jongerenpastoraat door een mail te sturen naar:

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?