Skip to main content

Wat wij geloven

Wij geloven in Jezus Christus. Dat is het eerste wat we willen zeggen. We zijn van hem onder de indruk. En we zijn door hem gevonden. Terwijl we ook nog steeds zoeken. Want geloven is niet vanzelfsprekend. Maar dit willen we altijd weer: Jezus zien, Jezus kennen en naar zijn stem luisteren. Want als we hem horen, gaat Gods hart voor ons open.

Het goede leven

Een van de uitspraken van Jezus ervaren we als een belangrijke inspiratiebron voor ons kerk zijn. In het evangelie van Johannes (hoofdstuk 10 vers 10) lezen we deze woorden: ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ Wat is dat: het leven in al zijn volheid? In de Plantagekerk Zwolle zeggen we graag: dat is het goede leven, het leven zoals God dat heeft bedoeld, het leven dat gekleurd wordt door geloof, hoop en liefde, het leven. Dat goede leven daarvan willen we genieten en tegelijk voelen we telkens opnieuw: dat vraagt oefening. Want geloof, hoop en liefde sijpelen ook zomaar weer uit onze levens weg.

Samen verbonden

We geloven en ervaren ook dat we elkaar nodig hebben in het vinden van dit goede leven. Daarom zijn we blij dat God ons met elkaar verbindt in de gemeente. Dat beleven we allereerst in onze kerkdiensten. Daar komen we samen om de Bijbel open te doen, te bidden, te zingen, elkaar te zien en gezien te worden. Want wat hebben de daar veel behoefte aan: gezien worden. In onze diensten nemen de preek, de doop en het vieren van de maaltijd van de Heer een heel belangrijke plaats in. En we geloven dat we daarin ook het werk van de heilige Geest ervaren. Naast de kerkdiensten ontmoeten we elkaar ook in zogenaamde miniwijken: groepen gemeenteleden die dicht bij elkaar in de buurt wonen (zo’n 15 adressen gemiddeld). We komen dan samen om het leven te delen, te eten en ons te laten inspireren door woorden van God.

Een kerk in Zwolle

We zijn kerk in Zwolle. We verlangen ernaar om op een betekenisvolle manier aanwezig te zijn in en voor de samenleving, waar we zelf uiteraard ook deel van uitmaken. We doen dat samen met veel andere christenen in Zwolle. We maken als Plantagekerk Zwolle deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland.

Wees welkom

Wat je net gelezen hebt, is natuurlijk lang niet alles wat er te vertellen valt. Er is veel meer. Kijk rustig rond op deze site. En weet je welkom om contact te zoeken of naar onze kerkdiensten te komen. En mocht het daar niet van komen, weet dan dat de woorden van Jezus ook voor jou gelden: ‘Ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid!’

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?

Aankomende activiteiten

januari 2024

vrijdag 26 juli om 20:00 uur 
Nederlands Strijkersgilde
zondag 28 juli om 10:00 uur 
Zomerdiensten | Marcel Hindriks
zondag 4 augustus om 10:00 uur 
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk
zondag 11 augustus om 10:00 uur 
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk
zondag 18 augustus om 10:00 uur 
Zomerdiensten | Jos Douma

Kerkdiensten

januari 2024


zondag 28 juli om 10:00 uur
Zomerdiensten | Marcel Hindriks |

zondag 4 augustus om 10:00 uur
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk |

zondag 11 augustus om 10:00 uur
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk |

zondag 18 augustus om 10:00 uur
Zomerdiensten | Jos Douma |