Skip to main content

Dopen

De doop is de manier waarop je gaat horen bij Jezus Christus en bij zijn gemeente. In onze gemeente worden vooral veel kinderen gedoopt. Want we zijn een jonge gemeente met veel jonge gezinnen. Zo nu en dan vindt er ook volwassendoop plaats als iemand Jezus heeft leren kennen en graag bij hem en zijn gemeente wil gaan horen.

Vragen aan ouders

Dit zijn de vragen die gesteld worden aan ouders die hun kind(eren) laten dopen:

 1. Geloven jullie de belofte van vergeving en nieuw leven die God in Jezus Christus aan ons en onze kinderen doet? Geloven jullie dat wij, die van nature in de macht van de zonde zijn, toch in Christus heilig zijn voor God? Geloven jullie dat de doop laat zien en verzegelt dat wij en onze kinderen één worden met Christus en deel van zijn lichaam, de kerk?
 2. Belijden jullie het christelijk geloof, dat de Bijbel ons verkondigt, dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord en hier in de gemeente van Christus onderwezen wordt, als Gods reddende kracht voor allen die geloven?
 3. Beloven jullie dat jullie je kinderen zullen voorgaan in een christelijke manier van leven? Beloven jullie hen zo op te voeden dat zij leren begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn?

Vraag aan de gemeente

Geliefde broers en zussen, deze kinderen maken nu door de doop deel uit van deze gemeente van Jezus Christus. Wij verwelkomen hen met liefde in onze geloofsgemeenschap. Help deze ouders om hun kinderen op te voeden als kind van God. Want ‘wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden’. Willen jullie beloven om, voor zover het in jullie vermogen ligt, deze ouders met jullie voorbede en jullie voorbeeld tot steun te zijn? Wat is daarop jullie antwoord?

Doopzondagen

Elke maand is er een doopzondag: de tweede zondag van de maand.

 • zondag 14 januari 2024
 • zondag 11 februari 2024
 • zondag 10 maart 2024
 • zondag 14 april 2024
 • zondag 12 mei 2024
 • zondag 9 juni 2024
 • zondag 14 juli 2024

Informatie voor ouders die hun kind willen laten dopen

 • Geef tijdig de geboorte van je baby door aan het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@plantagekerk.nl) en aan de predikant (josdouma@plantagekerk.nl). Fijn als je een foto meestuurt! Naar aanleiding van het bericht van geboorte verschijnt er op Plantagenet een geboortebericht en wordt er in de eerstvolgende zondagse dienst gedankt voor de geboorte.
 • Het is fijn als je een geboortekaartje stuurt naar het adres van de kerk (Ter Pelkwijkstraat 17, 8011 SE Zwolle). De koster zal deze dan hangen in de geboorteboom in de kelder van de kerk.
 • Jos Douma brengt als predikant een bezoek bij alle ouders die een baby hebben gekregen. Dit bezoek staat in het teken van dankbaarheid voor de geboorte, nadere kennismaking en het eventueel doorspreken van aandachtspunten voor de doopdienst.

Informatie over de doopdienst

 • Tijdens de doopdienst worden foto’s getoond van de te dopen baby’s en het gezin waar ze bij horen. Stuur daarom uiterlijk de vrijdag voor de doopdienst een foto van jullie baby én een foto van jullie als gezin naar: beamer@plantagekerkzwolle.nl.
 • Op de zondag van de doopdienst worden de doopouders met hun baby (en eventuele andere kinderen) om 9.50 uur in de consistorie verwacht. Daar is een gezamenlijk moment van gebed waarna de doopouders door de koster naar binnen worden gebracht om plaats te nemen op de voorste rijen van het stoelenvak. Voor gasten die van ver komen is de Plantagekerk vanaf 9.30 uur open; beneden in de kelder staat er koffie voor hen klaar.
 • Bij het beantwoorden van de vragen komen de doopouders op het podium staan.
 • Er is voor de doopouders na de dienst gelegenheid om kosteloos gebruik te maken van een van de zalen in de kelder om eigen familie en vrienden te ontmoeten; neem daarvoor contact op met Jan Willem Hamhuis: koster@plantagekerk.nl.

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?

Aankomende activiteiten

januari 2024

zondag 21 juli om 10:00 uur 
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk
vrijdag 26 juli om 20:00 uur 
Nederlands Strijkersgilde
zondag 28 juli om 10:00 uur 
Zomerdiensten | Marcel Hindriks
zondag 4 augustus om 10:00 uur 
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk
zondag 11 augustus om 10:00 uur 
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk

Kerkdiensten

januari 2024


zondag 21 juli om 10:00 uur
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk |

zondag 28 juli om 10:00 uur
Zomerdiensten | Marcel Hindriks |

zondag 4 augustus om 10:00 uur
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk |

zondag 11 augustus om 10:00 uur
Zomerdiensten | Geen dienst in de Plantagekerk |