Skip to main content

Dit is ons verlangen…

In het jaar 2020 hebben we ons als kerkenraad en gemeente afgevraagd waar we naar verlangen als geloofsgemeenschap. Waarom zijn we eigenlijk kerk? Welke verlangens drijven ons als we samen optrekken als leerlingen van Jezus en kinderen van God?

Beluister deze tekst als audio:

De waarom-vraag

We merken dat we (in termen van de Golden Circle van Simon Sinek) heel vaak bezig zijn met WAT-vragen en met HOE-vragen, maar dat de WAAROM-vraag zomaar naar de achtergrond verdwijnt. Daarom hebben we juist die waarom-vraag gesteld. Die vraag is ook ontzettend belangrijk als we ons in en na de corona-tijd als het ware opnieuw moeten uitvinden als kerk. Waarom doen we wat we doen? En waarom doen we het op die manier?

Zo is er een Verlangendocument tot stand gekomen (aansluitend bij ons Gemeentemotto). Dat is geen visiedocument en al helemaal geen strategiedocument. We brengen onder woorden waar we naar verlangen en geloven dat onze verlangens antwoorden zijn op wat God tegen ons zegt en van ons vraagt als kerk.

Handreiking

De volgende handreiking is bedoeld om je te helpen om het verhaal van het verlangen te laten landen in je eigen leven en het mee te nemen op jouw plek in de gemeente.

  1. Kies ervoor om ergens op je dag een kwartier tot een half uur met aandacht bezig te zijn met dit Verlangendocument.
  2. Luister in alle rust en met aandacht naar de voorlezing van de woorden van het Verlangendocument via onderstaande video (ruim 6 minuten). Wees na het luisteren ook een paar minuten stil om het gehoorde te laten landen.
  3. Schrijf op welke zin je in het bijzonder aanspreekt of raakt (dat mogen natuurlijk ook meer zinnen zijn, en dat kan ook al tijdens het luisteren, of bij een tweede keer luisteren).
  4. Vraag je zelf af: hoe krijgt wat er in die zin(nen) gezegd wordt ruimte in mijn eigen leven? Schrijf daar iets over op.
  5. Vraag jezelf af: hoe kan ik datgene wat me raakte vorm en inhoud geven in mijn taak of rol in de gemeente (bijvoorbeeld als miniwijkcoördinator, pastoraal assistent, jeugdkringleider, diaken, ouderling, commissielid etc.)? Schrijf ook daar iets over op.
  6. Welke verandering kun jij doorvoeren in je eigen leven waardoor je meer vanuit dit verlangen handelt en spreekt? Formuleer dat in één zin die je zou kunnen delen met iemand anders.

Luister en lees

Via onderstaande video kun je luisteren naar de voorlezing van dat Verlangendoucment. Je hoort de stemmen van de vijf bestuurlijke ouderlingen van de Plantagekerk: Gerdien Doornewaard, Bob de Jong, Wouter Kuiper, Jasper Vermeer en Anteun Braakman. Onder de video staat de uitgeschreven tekst van het Verlangendocument.

Dit is ons verlangen

[Download als PDF]

[Inleiding] In de Plantagekerk Zwolle geloven wij dat God van ons houdt en dat Hij ernaar verlangt dat we voor Hem en met Hem leven. Als gemeente van Christus verlangen wij ernaar een inspirerende, eigentijdse en gastvrije Zwolse geloofsgemeenschap te zijn waar Jezus centraal staat. Samen willen we toegroeien naar Christus! In onze kerkelijke gemeente willen wij graag dat zowel de leden als de nieuwkomers en gasten dit gaan ervaren.

[1 spiritueel] Hier kunnen wij groeien in geloof, hoop en liefde, in kennis, gebed en aanbidding. Hier oefenen we ons verlangen naar God, vanuit het besef dat God Zelf verlangt naar een persoonlijke relatie met ons, Zijn kinderen. Hier leren we, jong en oud, om God te eren, Jezus te volgen en ons te laten leiden door de heilige Geest. Hier ontdekken we Gods heerlijkheid, komen wij tot rust en leren wij Gods aanwezigheid te zoeken en te ervaren. Hier leren we om de eenheid te zoeken en zijn we gericht op de verbinding met elkaar en andere christenen. Hier zien we ook onder ogen dat ons leven gestempeld wordt door zonde en tekort en kunnen we ons tegelijkertijd kwetsbaar, open en eerlijk opstellen en met onze zwakheden en ons falen tevoorschijn komen. Want hier is een sfeer van liefde en genade, aanvaarding en vergevingsgezindheid. Hier leren we de bijbel lezen en raken we steeds weer verwonderd over de grootheid van God en kunnen wij meedoen in inspirerende eigentijdse erediensten op zondag.

[2 pastoraal] Hier worden wij gezien en krijgen wij de kans om ons diepgaand te verbinden met medechristenen, in de erediensten, maar ook en vooral in huiskringen en tijdens andere ontmoetingsmomenten. Hier kunnen wij liefdevolle zorg en aandacht ontvangen en geven. Hier delen we wat we moeilijk vinden en wat ons belemmert in onze omgang met God en elkaar. Hier zijn we ook welkom als we beschadigd zijn of pijn ervaren. Hier waarderen we diversiteit, zonder die te verwarren met onverschilligheid. Hier zoeken we naar eenheid en hier houden verschillen in geloofsbeleving ons scherp. Hier merken wij dat onze aanwezigheid wordt gewaardeerd en dat wij ons kunnen overgeven aan processen van vergeving, genezing en bevrijding.

[3 diaconaal] Hier worden wij uitgedaagd om de Liefde die we van God ontvangen hebben, praktisch te maken in ons leven. Hier worden wij uitgedaagd om elkaar te dienen met de talenten die wij van God hebben gekregen, binnen de kerkgemeenschap, en tegelijk in de samenleving. Hier krijgen wij de kans om anderen praktisch te helpen en ontvangen wij ook zelf praktisch hulp. Hier leren wij om vrijgevig te zijn met geld, tijd en aandacht, en om de liefde die wij van God ontvangen praktisch te maken in ons dagelijkse leven. Hier gaat ons hart open voor mensen in nood.

[4 missionair] Hier leren wij hoe wij in ons dagelijkse leven (thuis, in de buurt, op ons werk) iets van Gods koninkrijk kunnen laten zien aan de mensen om ons heen. Hier leren wij dat wij er als geloofsgemeenschap niet allereerst voor onszelf zijn maar voor de samenleving, waar zoveel doelloosheid, vermoeidheid en gebondenheid is en waar nog zoveel mensen zijn die Jezus niet kennen en God niet de eer geven die Hem toekomt. Hier krijgen wij hart voor de stad Zwolle. Hier kunnen wij een bijdrage leveren aan inspirerende missionaire initiatieven (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) door inzet, gebed en financiële ondersteuning. Hier leren wij hoe wij in ons dagelijkse leven (thuis, in de buurt, op ons werk) iets van Gods koninkrijk kunnen laten zien en horen aan de mensen om ons heen. Hier verbinden wij ons ook met het wereldwijde werk van Christus.

[Uitleiding] Ons verlangen begint en eindigt bij Gods verlangens voor zijn volk en wereld. Waar we grote woorden gebruiken in onze verlangens is dat niet, omdat we onszelf overschatten, of geen oog hebben voor de realiteit, maar omdat we onze God onmogelijk kunnen overschatten. In 1 Korintiërs 14:25 staat: “Werkelijk, God is in uw midden”.

Hieronder vind je het audio-bestand van de voorlezing van het Verlangendocument.

Vier Verlangenpreken

Jos Douma hield over de vier onderdelen van het Verlangendocument (spiritueel, pastoraal, diaconaal en missionair) vier Verlangenpreken. DIe vier preken kun je via onderstaande podcasts terugluisteren.

Verlangenpreek 1 – Geloven in een genereuze God (over Johannes 3:16)

Verlangenpreek 2 – Ik ken mijn schapen. Of: Mensen zijn ingewikkeld (over Johannes 10:14-15)

Verlangenpreek 3 – Toon Mijn liefde. Dien de ander (over Johannes 13:14)

Verlangenpreek 4 – Ik wens jullie vrede (over Johannes 20:21-23)

Sela: Verlangen

Luister naar het lied ‘Verlangen’ van Sela:

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?