Kerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 4 december
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk

Voorganger: Jos Douma
Thema: Hoe heilig is Jezus voor jou?
Bijzonderheden: (2e zondag van advent)Je bent van harte welkom bij deze kerkdienst op de Tweede Zondag van Advent. We lezen vandaag Lucas 1:26-38: de aankondiging van de geboorte van Jezus.

In de preek staan de woorden die de engel tot Maria spreekt in Lcas 1:35 centraal: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.”

Maak de dienst online mee

LITURGIE

Welkom
Video Adventsproject
Lezen Adventstekst en aansteken Adventskaars
Votum en groet
Zingen: Liedboek voor de Kerken Gezang 118 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Zingen: Opwekking 634 – U bent heilig
Gebed
Schriftlezing: Lucas 1:26-38
Zingen: Psalm 25:2,4,10 – HEER, wijs mij toch zelf de wegen
> Regenboogkids vertrekken
Preek ‘Hoe heilig is Jezus voor jou?’
Luisterlied: O Holy Jesus
Zingen: Opwekking 576 – Immanuel
Mededelingen
Voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 780 – Verwachten
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving