Skip to main content

Kerkdienst | Jos Douma | Avondmaal

Liturgie

Download PreekKracht

Welkom
Votum en groet
Zingen: Opwekking 464 – Wees stil voor het aangezicht van God
Zingen: Opwekking 462 – Aan uw voeten, Heer
Gebed
Bijbellezen: Psalm 46
Luisterlied: Remco Hakkert – Psalm 46
> Regenboogkids vertrekken
Preek
Zingen: Opwekking 717 – Stil, mijn ziel, wees stil
Inleiding avondmaalsviering
Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 62:1,3,4*
Gaande viering
Luisterliederen: Sela – Agnus Dei / Opwekking 855 – U geeft rust door alles heen
Mededelingen en voorbeden
Collecte
> Regenboogkids komen terug
Zingen: Opwekking 575 – Jezus alleen
Zegen

De Nieuwe Psalmberijming 62:1,3,4

1. Bij God alleen kom ik tot rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

3. Zoek rust bij God, mijn ziel, en zwijg.
Ik wacht tot ik verhoring krijg,
tot ik zijn redding zal ervaren.
Hij is de rots van mijn bestaan,
de burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.

4. In al mijn nood is God dichtbij;
mijn redding en mijn eer is Hij,
de rots, de toevlucht in mijn leven.
Mijn volk, vertrouw Hem toch altijd!
Je zorgen kun je bij Hem kwijt.
Hij zal ons zijn bescherming geven.

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Leven met God 12: Stilte

Bijzonderheden:

Avondmaal    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 19 maart    
10:00 - 11:15

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle, Overijssel, 8011SE

Evenement type