Kerkdienst

< Naar de agenda

Datum: zondag 20 juni
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk

Voorganger: Lucius de Graaf
Bijzonderheden: AvondmaalLiturgie.

Welkom door ouderling
Votum en vredegroet

Luisterlied:  Ps. 100: 1 en 3 (Intochtpsalm)
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
‘Dank U Heer’ – Sela

Kindermoment
Schriftlezing: Jesaja 56: 1 – 8
Luisterlied: Ps. 87: 3 en 4

Preek over Handelingen 8, 26 – 39
Luisterlied: Opwekking 642: ‘De rivier’

Avondmaal.
Lezing Formulier 5
Luisterlied tijdens de vierling ‘Samen eten wij’

Dankgebed en voorbede
Collecte
Luisterlied ‘Oceans’

Zegen
Luisterlied ‘Wij volgen U’ van Sela

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving