Skip to main content

Kerkdienst

Van harte welkom in deze doopdienst! Er worden vanmorgen twee kinderen gedoopt. Er mogen 150 kerkgangers aanwezig zijn en verder kan ieder die dat wil de dienst online meemaken:

Naar YouTube

Dit is de laatste dienst voor de zomervakantie. We staan stil bij het thema openheid: hoe open gaat de kerk nu eigenlijk, nu de coronacrisis groetndeels achter de rug lijkt te zijn? Is dat eigenlijk wel de goede vraag? Hoe open zijn wij als mensen eigenlijk, als kerkganger, als christenen? Hoe open staat ons hart? We lezen Psalm 62 en laten ons ook inspireren door een reclamecampagne van Coca Cola: ‘Open, zoals nooit tevoren’.

De liturgie voor deze doopdienst:

1️⃣ SAMEN GOD ONTMOETEN
Zingen: Opwekking 576 – Immanuël
Welkom en gebed
Zingen: Opwekking 630 – Vader U bent goed
Votum en groet en introductie thema

2️⃣ SAMEN DE DOOP VIEREN
Dooponderwijs
Zingen: Reni en Elisa – Laat het zien
Vragen aan ouders, doop vraag aan gemeente
Zingen: Elly en Rickert – Zegenwens
Gebed

3️⃣ SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Schriftlezing: Psalm 62
Zingen: Sela – Mijn toevlucht
Preek over Psalm 62:9 ‘Open, zoals nooit tevoren’
Zingen: Michael W. Smith – Open the eyes of my heart Lord (Open de ogen van mijn hart, Heer)

4️⃣ SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD
Kerkenraadsmededelingen
Praatje startzondag
Collectemoment
Voorbeden
Zingen: Darlene Zschech – Victor’s crown (Zegekroon)
Zegen

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Open, zoals nooit tevoren

Bijzonderheden:

Dopen    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 4 juli    
10:00 - 11:00

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type