Kerkdienst

In de dienst van vanmorgen worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en ontvangen zij samen met de nieuwe assistenten een zegen voor hun nieuwe taken in de gemeente!

Lees ook: Op weg naar een Leefregel.

Liturgie

SAMEN GOD ONTMOETEN
Welkom en gebed
Zingen: Opwekking 708 – Hoe groot is uw trouw O Heer
Zingen: Psalm 150 – Looft de Heer
Votum en groet en introductie thema

SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Schriftlezing Matteüs 19:16-26 en Matteüs 22:34-40
Kindermoment
Zingen: Opwekking 427 – Maak mij rein voor U
Preek ‘Wat moet ik doen om eeuwig te leven?’
Zingen: Opwekking 689 Spreek o Heer

BEVESTIGING EN ZEGEN AMBTSDRAGERS EN ASSISTENTEN
Onderwijs en Ja-woorden
Zegen
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou

SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD
Kerkenraadsmededelingen
Collectemoment
Voorbeden
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 108 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Wat moet ik doen om eeuwig te leven?

Bijzonderheden:

Bevestiging ambtsdragers en assistenten    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 22 augustus    
10:00 - 11:00

Evenement type