Skip to main content

Kerkdienst

In de dienst van vanmorgen worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en ontvangen zij samen met de nieuwe assistenten een zegen voor hun nieuwe taken in de gemeente!

Lees ook: Op weg naar een Leefregel.

Liturgie

SAMEN GOD ONTMOETEN
Welkom en gebed
Zingen: Opwekking 708 – Hoe groot is uw trouw O Heer
Zingen: Psalm 150 – Looft de Heer
Votum en groet en introductie thema

SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Schriftlezing Matteüs 19:16-26 en Matteüs 22:34-40
Kindermoment
Zingen: Opwekking 427 – Maak mij rein voor U
Preek ‘Wat moet ik doen om eeuwig te leven?’
Zingen: Opwekking 689 Spreek o Heer

BEVESTIGING EN ZEGEN AMBTSDRAGERS EN ASSISTENTEN
Onderwijs en Ja-woorden
Zegen
Zingen: Sela – Gods zegen voor jou

SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD
Kerkenraadsmededelingen
Collectemoment
Voorbeden
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 108 – Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Wat moet ik doen om eeuwig te leven?

Bijzonderheden:

Bevestiging ambtsdragers en assistenten    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 22 augustus    
10:00 - 11:00

Evenement type