Skip to main content

Kerkdienst

Je bent van harte welkom bij deze kerkdienst. Het is vandaag Eeuwigheidszondag. Lees hier meer.

Maak de dienst mee via YouTube:

Naar de online dienst

Liturgie

SAMEN GOD ONTMOETEN
Welkomstwoord
Votum en groet
Zingen: NLB 793:1,2,3 – Bron van liefde, licht en leven
Gebed

SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Schriftlezing: Psalm 86
Kindermoment
Zingen: NLB 728:1,3 – De heiligen, ons voorgegaan
Overdenking ‘U toont mij uw grote trouw’
Zingen: GK 160:1,2 – Groot is uw trouw, o Heer

SAMEN ONZE OVERLEDENEN GEDENKEN
Noemen van de overledenen uit de gemeente
Gelegenheid om kaars aan te steken
Zingen: Psalm 42:1,5 Oude Berijming*

SAMEN AVONDMAAL VIEREN
Introductie en gebed
Avondmaalsviering
Zingen: GK Gezang 68:1,2,3 – Wij knielen voor uw zetel neer

SAMEN WEER OP WEG GAAN MET GOD
Kerkenraadsmededelingen
Collectemoment
Voorbeden
Zingen: NLB 416:1,2,3,4 – Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

*Psalm 42:1,5 Oude Berijming

’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

 

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

U toont mij uw grote trouw

Bijzonderheden:

Eeuwigheidszondag | Avondmaal    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 21 november    
10:00 - 11:00

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type