Skip to main content

Kerkdienst

Marcel Verbrugge

Van harte welkom in deze dienst op de zesde zondag voor Pasen. In de veertigdagentijd staan we stil bij en geven we woorden aan het lijden en de gebrokenheid in de wereld waarin we leven en in onze persoonlijke leven: we leven in oorlogstijd, door de coronajaren die achter ons liggen is er ook veel leed en we worstelen in onze persoonlijke levens ook met ziekte en eindigheid.

We lezen in de veertigdagentijd vier keer uit de profetieën van Jesaja, namelijk de vier liederen die we in Jesaja vinden over de lijdende dienaar van de Heer. Deze zondag het eerste lied uit Jesaja 42:1-7.

In deze dienst doen Ricardo en Marlies belijdenis van hun geloof en wordt hun zoontje Flip gedoopt!

Maak de dienst online mee

Liturgie

SAMEN GOD ONTMOETEN
Welkom door ouderling van dienst
Votum en groet en introductie
Zingen: NLB Gezang 1010 – Geef vrede, Heer, geef vrede
Gebed

OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS
Vragen aan Ricardo en Marlies, ja-woord en zegen
Zingen: Opwekking 599 – Kom tot de Vader

SAMEN DE DOOP VIEREN
Introductie
Zingen: Sela – Doop
Vragen aan de ouders en doop van Flip Heerink
Vraag aan de gemeente
Zingen: Sela – Zegen voor de kinderen
Gebed voor de ouders

SAMEN LUISTEREN NAAR GODS WOORD
Lezen: Jesaja 42:1-7
Preek ‘Ik heb jou geroepen’
Zingen: Opwekking 161 – Heer, U bent mijn leven

SAMEN WEER OP WEG MET GOD
Kerkenraadsmededelingen
1 minuutpraatjes
Collectemoment
Voorbeden
Zingen: Opwekking 638 – Prijs Adonai

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Ik heb jou geroepen. De lijdende dienaar van de HEER (1)

Bijzonderheden:

Geloofsbelijdenis en Dopen    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 6 maart    
10:00 - 11:00

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type