Skip to main content

Kerkdienst

Van harte welkom om deze Hemelvaartsdienst mee te beleven in de kerk! We vieren vandaag dat de hemel open is én dat er dus geen reden is om bezorgd te zijn.

Maar toch: wat maken we ons vaak zorgen over van alles en nog wat. En er is ook heel veel om bezorgd over te zijn. Hoe kunnen we Jezus’ oproep in de Bergrede om niet bezorgd te zijn dan toch serieus nemen? Hoe dóe je dat: niet-bezorgd zijn?

Volg de dienst online

Liturgie

SAMEN GOD ONTMOETEN
Welkom door ouderling van dienst
Votum en groet
Zingen: Sela – Juicht, want Jezus is Heer
Zingen: Opwekking 237 – Jezus, wij verhogen U
Gebed

SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Lezen: Handelingen 1:1-11
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Psalm 47:1,3
Lezen: Matteüs 6:19-34
Luisterlied: Sela – Heer, we kijken omhoog
Preek: Wees niet bezorgd
Muzikaal intermezzo (orgel)
Zingen: Sela – Toekomst vol van hoop

SAMEN WEER OP WEG MET GOD
Gebed en voorbede
Collecte
Zingen: Opwekking 181 – Majesteit, groot is zijn majesteit
Zegen

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

DOEN wat Jezus zegt (4)

Bijzonderheden:

Hemelvaartsdag    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

donderdag 26 mei    
10:00 - 11:00

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type