Kerkdienst

< Naar de agenda

Datum: donderdag 26 mei
Tijd: 10:00 uur
Locatie: Plantagekerk

Voorganger: Jos Douma
Thema: DOEN wat Jezus zegt (4)
Bijzonderheden: HemelvaartsdagVan harte welkom om deze Hemelvaartsdienst mee te beleven in de kerk! We vieren vandaag dat de hemel open is én dat er dus geen reden is om bezorgd te zijn.

Maar toch: wat maken we ons vaak zorgen over van alles en nog wat. En er is ook heel veel om bezorgd over te zijn. Hoe kunnen we Jezus’ oproep in de Bergrede om niet bezorgd te zijn dan toch serieus nemen? Hoe dóe je dat: niet-bezorgd zijn?

Volg de dienst online

Liturgie

SAMEN GOD ONTMOETEN
Welkom door ouderling van dienst
Votum en groet
Zingen: Sela – Juicht, want Jezus is Heer
Zingen: Opwekking 237 – Jezus, wij verhogen U
Gebed

SAMEN NAAR GODS WOORD LUISTEREN
Lezen: Handelingen 1:1-11
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Psalm 47:1,3
Lezen: Matteüs 6:19-34
Luisterlied: Sela – Heer, we kijken omhoog
Preek: Wees niet bezorgd
Muzikaal intermezzo (orgel)
Zingen: Sela – Toekomst vol van hoop

SAMEN WEER OP WEG MET GOD
Gebed en voorbede
Collecte
Zingen: Opwekking 181 – Majesteit, groot is zijn majesteit
Zegen

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving