Skip to main content

Vesper

Van harte welkom om vanmiddag weer een Vesper mee te maken in de Plantagekerk. Iedereen is van harte welkom op deze eerste zondag dat er geen beperkingen meer zijn als het gaat om kerkbezoek!

Je kunt deze Vesper ook online meebeleven.

Vesper op YouTube

In deze Vesper staat de tweede helft van Psalm 19 centraal. We gaan genieten van Gods Woord dat op zoveel manieren licht, ruimte en adem geeft in onze levens.

Liturgie

 • Gezongen votum, zegengroet, gezongen amen
 • Zingen: Liedboek Gezang 328:1,2,3 – Here Jezus, om uw Woord
 • Gebed
 • Lezen: Psalm 19:8-15
 • Stilte (2 minuten)
 • Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 19:3*
 • Overdenking
 • Muzikaal moment
 • Stilte (3 minuten)
 • Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 19:4,5*
 • Voorbeden met gezongen Kyrie

 • Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 791:1-4 – Liefde, eenmaal uitgesproken
 • Zegen
 • Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 791:5-6 – Liefde laat zich voluit schenken
 • Collecte bij de uitgang

*De Nieuwe Psalmberijming 19:3,4,5

3. Volkomen is Gods wet:
een boodschap zonder smet,
een goed getuigenis,
een woord dat wijsheid geeft
aan wie gehoorzaam leeft,
aan wie eenvoudig is.
Wat Hij van ons verwacht
geeft nieuwe levenskracht;
het maakt ons opgetogen.
Recht is het woord van God,
loepzuiver zijn gebod:
een licht voor onze ogen.

4. Ontzag voor God is rein.
Het laat ons zeker zijn
van heil dat niet vergaat.
Het doet ons veel meer goed
dan goud in overvloed,
dan honing uit de raat.
Uw voorschrift geeft ons licht;
als ik mij daarnaar richt,
blijf ik aan U verbonden.
Maar ach, wie zondigt niet?
Wie doet U geen verdriet?
Vergeef mij al mijn zonden.

5. Bescherm mij, HEER, maak mij
van grote zonden vrij;
ik ben uw trouwe knecht.
Als U mijn hart behoedt,
dan mijd ik overmoed,
dan dien ik U oprecht.
Laat wat ik zeg en denk,
waaraan ik aandacht schenk,
U altijd weer behagen –
God die mijn leven leidt,
God die mijn ziel bevrijdt,
mijn rots, die mij wil dragen!

 

 

Elke laatste zondag van de maand is er in de Plantagekerk een Vesper. Dit zijn vieringen in een meer meditatieve en verstilde sfeer. We luisteren naar Gods Woord in een korte overdenking, we zingen Psalmen en Gezangen en er zijn gebedsmomenten.

Je zou een Vesper ook kunnen omschrijven als een ‘prikkelarme’ dienst. Kerkgangers ervaren een Vesper veelal als een plek om op adem te komen, de rust van God te ervaren en geraakt te worden door Woord en Geest.

De vespers hebben steeds eenzelfde herkenbare en sobere orde van dienst. Er worden voorafgaand aan de viering geen mededelingen gedaan. De liedkeuze heeft een klassieke kleur (Psalmen, Liedboek- en Kerkboekgezangen en een enkel keer een lied uit de Taizé-sfeer).

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Licht voor de ogen

Bijzonderheden:

    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 26 september    
16:30 - 17:30

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type