Skip to main content

Online Vesper

De geplande vesper voor deze zondagmiddag gaat vanwege de nieuwe coronamaatregel niet door in de geplande fysieke vorm. Wel is er een online vesper, verzorgd door Jos Douma vanuit huis via YouTube. 

Welkom om deze vesperviering op de eerste zondag van Advent mee te maken!

Maak de online vesper mee

Liturgie (wordt nog aangepast)

Gesproken votum en groet
Zingen: NLB 439:1,2,3 – Verwacht de komst des Heren
Gebed
Lezen: Psalm 25
Stilte (2 minuten)
Zingen: Psalm 25:1,2 – ‘k Hef mijn ziel in vast vertrouwen
Overdenking
Muzikaal moment
Stilte (3 minuten)
Zingen: Psalm 25:4,5 – God is goed en hoog te prijzen
Voorbeden met gezongen Kyrie

Zingen: Psalm 25:10 – Red mijn ziel, wil mij bewaren
Slotwoord
Zingen: NLB 444:1,2,3 – Nu daagt het in het oosten
Zegen
Zingen: NLB 444:4,5 – De zonne voor wier stralen
Collecte bij de uitgang

Over vespers

Elke laatste zondag van de maand is er in de Plantagekerk een Vesper. Dit zijn vieringen in een meer meditatieve en verstilde sfeer. We luisteren naar Gods Woord in een korte overdenking, we zingen Psalmen en Gezangen en er zijn gebedsmomenten.

Je zou een Vesper ook kunnen omschrijven als een ‘prikkelarme’ dienst. Kerkgangers ervaren een Vesper veelal als een plek om op adem te komen, de rust van God te ervaren en geraakt te worden door Woord en Geest.

De vespers hebben steeds eenzelfde herkenbare en sobere orde van dienst. Er worden voorafgaand aan de viering geen mededelingen gedaan. De liedkeuze heeft een klassieke kleur (Psalmen, Liedboek- en Kerkboekgezangen en een enkel keer een lied uit de Taizé-sfeer).

Voorganger/Spreker:

Jos Douma 

Thema:

Bijzonderheden:

Psalm 25    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

zondag 28 november    
16:30 - 17:30

Waar

Plantagekerk
Ter Pelkwijkstraat 17, ZWOLLE

Evenement type