Auteur Archief

Alphacursus

Op woensdag 16 februari beginnen we met een nieuwe Alpha cursus*. Tien woensdagavonden van 19:00-21:30 uur. Samen eten, luisteren naar een verhaal en in kleinere groepjes doorpraten over het thema van de avond.

Vragen

 • Is er meer?
 • Wat is het doel van mijn leven?
 • Is het christelijk geloof iets voor mij?
 • Wat geloof ik eigenlijk?

Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha. Tijdens de tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

Of je nog niks weet van het christelijk geloof of juist bent opgegroeid met het christelijk geloof, dat maakt niet uit: voor iedereen is de cursus een verrijking.

Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha. In Nederland zijn dat er al ruim 300.000!

Wanneer is de cursus?

De cursus wordt gehouden op de volgende woensdagavonden: 16 februari – start- en kennismakingsavond, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart, 13 april, 20 april, 11 mei en 18 mei.

De locatie is: Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17 in Zwolle.*

Hoe zien de avonden er uit?

De avonden starten om 19.00u. met een gezamenlijke maaltijd. Om 20.00u. is er een spreker die een kort verhaal houdt over het onderwerp dat die avond centraal staat. Van 20.45 tot 21.30 uur wordt daarover in kleinere, vaste groepjes doorgepraat. We houden rekening met de voorschriften en maatregelen die gelden rond Corona.

Meer weten of je opgeven?

Stuur een mail naar alpha@plantagekerk.nl. Karien neemt dan contact met je op.
Meer informatie over de cursus is ook te vinden op: https://alpha-cursus.nl

Het Plantagekerk Alpha team: Joan, Karien, Martine en Wim

* Uiteraard onder voorbehoud van aanvullende maatregelen als gevolg van Corona. Is het niet mogelijk bij de start elkaar fysiek te treffen, dan zal de cursus hybride of online starten, met de bedoeling deze fysiek voort te zetten zodra dat mogelijk is.

Zonder beperkingen naar de kerk, maar geef elkaar de ruimte

UTRECHT, 17 SEPTEMBER 2021

Utrecht, 17 september 2021

Vanaf zaterdag 25 september 2021 voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.
Het advies van CIO (Interkerkelijk Contact met de Overheid) aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen over deze aanpassingen die op 25 september ingaan bevat de volgende aandachtspunten:

 • Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
  Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
 • Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is NIET van toepassing op kerkdiensten.
 • CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.
 • Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.
 • De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:
  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • thuisblijven en testen bij klachten;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  • de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona).
 • Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te voeren. Houdt hierbij rekening met de concrete omstandigheden van het kerkgebouw:
  • Omvang en hoogte van de kerkruimte;
  • Mogelijkheden voor verantwoorde doorstroming van lucht;
  • Aantal zitplaatsen en aantal kerkgangers;
  • Tijdsduur van de kerkdienst en van de (samen)zang.
 • De routekaart overheid is komen te vervallen. Dit betekent ook dat de door CIO gepubliceerde routekaart niet langer van toepassing is.
  De rijksoverheid heeft een nieuw stuk gepubliceerd “aanpak najaar” waarin een andere systematiek wordt gehanteerd die gebaseerd is op aantal ziekenhuis en ic- opnames (zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/aanpak-najaar).

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle
  

Kom kennismaken! Routebeschrijving

Waar vind je ons

Plantagekerk Zwolle
Ter Pelkwijkstraat 17
8011 SE Zwolle

Kom kennismaken! Routebeschrijving