Bijbeluur met lectio divina

Wil je graag samen met anderen geïnspireerd worden om met de Bijbel? Dan ben je elke tweede en vierde vrijdag van de maand welkom in de Plantagekerk.

Lectio divina

We komen dan samen in de kerkzaal om op de manier van de lectio divina te luisteren naar Gods stem. Lectio divina is een manier van Bijbellezen die haar wortels heeft in de traditie van het klooster. We noemen het ook wel ‘spiritueel Bijbellezen’ of ‘Bijbellezen met je hart’. We nemen de tijd om samen in de stilte te luisteren naar de stem van God die klinkt in een gekozen Bijbelwoord.

Van 10.00 tot 11.00 uur

De opzet van het Bijbeluur is in grote lijnen als volgt:

 • 10.00 uur inloop en ontmoeting (via de hoofdingang van de Plantagekerk; er is beneden in de kelder koffie)
 • 10.15 uur start in de kerkzaal (of een andere ruimte)
 • 10.20 uur korte introductie in: lectio, meditatio, oratio, contemplatio (zie uitleg hieronder)
 • 10.30 uur lectio divina-oefening aan de hand van een bijbeltekst
 • 11.50 uur korte nabespreking (collatio)
 • 11.00 uur afsluiting

De tweede en vierde vrijdag van de maand

Op onderstaande data ben je welkom in de Plantagekerk voor het Bijbeluur (in de maanden juli en augustus is er geen Bijbeluur):

 • vrijdag 9 en 23 september 2022
 • vrijdag 14 en 28 oktober 2022
 • vrijdag 11 en 25 november 2022
 • vrijdag 9 en 23 december 2022
 • vrijdag 13 en 27 januari 2023
 • vrijdag 10 en 24 februari 2023
 • vrijdag 10 en 24 maart 2023
 • vrijdag 14 en 28 april 2023
 • vrijdag 12 en 26 mei 2023
 • vrijdag 9 en 23 juni 2023

Uitleg lectio divina

Lectio divina kent vier stappen (die ook door elkaar heen kunnen lopen):

 • lezen (lectio) – je leest de korte bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig, op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken;
 • mediteren (meditatio): je denkt na over die woorden en verbindt ze met je leven, je ervaring, je gevoel;
 • bidden (oratio): je spreekt met God en zegt wat er in je leeft;
 • rusten (contemplatio): je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid.

De stilte speelt een belangrijke rol bij de lectio divina. Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest. Telkens als je merkt dat je in die stilte met iets anders bezig bent (geluiden die afleiden, allerlei gedachten), kun je dat opvatten als een uitnodiging om terug te gaan naar de bijbeltekst waar de lectio divina over gaat.

Wil je meer weten? Mail dan naar josdouma@plantagekerk.nl.

Je hoeft je niet aan te melden om het Bijbeluur bij te wonen. Je bent altijd welkom!

 • Home
 • Bijbeluur met lectio divina

Contact opnemen met de Plantagekerk?

Mail naar:
info@plantagekerkzwolle.nl

Voor meer contactgegevens van bijvoorbeeld de koster, de scriba of de predikant?