Skip to main content

Bijbeluur

In dit uur luisteren we samen naar een Bijbelwoord op de manier van de lectio divina.

Lectio divina is bijbellezen met je hart, luisteren naar wat Gods Geest op dat moment wil zeggen en doen in jouw leven.

Lectio divina kent vier stappen:

  • lezen (lectio) – je leest een korte bijbeltekst herhaaldelijk en zorgvuldig, op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken
  • mediteren (meditatio): je denkt na over die woorden en verbindt ze met je leven, je ervaring, je gevoel
  • bidden (oratio): je spreekt met God en zegt wat er in je leeft
  • rusten (contemplatio): je bent aandachtig stil in Gods aanwezigheid.

Vanaf 11.00 uur ben je in de kelder welkom voor een kop koffie of thee. We starten om 11.15 uur in de consistorie of een andere ruimte in de kerk..

Kijk in de agenda op de site voor de data.

.