Skip to main content

Informatie gastpredikant Plantagekerk

Van harte welkom om voor te gaan in een van onze diensten! Hieronder vind je informatie die behulpzaam is bij het voorbereiden van de dienst.

Voorafgaand aan de dienst

 • Op de maandag voorafgaande aan de dienst, wordt er met alle medewerkers van de dienst een WhatsApp-groep aangemaakt. Hierin vindt de afstemming over de dienst plaats.
 • De mensen van muziek en kinderwerk nemen zelf contact op voor overleg over liederen en thema.
 • Graag ontvangen wij uiterlijk woensdagavond om 21.00 per mail (of in de WhatsApp-groep):
 • Parkeren kan tijdens diensten soms voor de deur van de kerk. De parkeerruimte is hier echter beperkt, daarom raden wij je aan om te parkeren tegenover de kerk aan de overkant van de gracht. Adres: Schuurmanstraat 1. Dit is op ongeveer 350 meter vanaf de kerk.
 • Kun je uiterlijk 09.40 uur aanwezig te zijn in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, 8011 SE Zwolle? De koffie/thee staat dan klaar.

Tijdens de dienst

 • We zingen liederen uit de bundels van Opwekking, Gereformeerd Kerkboek en het Liedboek voor kerken en van Sela. Daarnaast kunnen er ook liederen uit een andere bron worden gebruikt.
 • De dienst wordt door de ouderling van dienst geopend met een woord van welkom.
 • De Bijbellezing wordt gedaan door een Schriftlezer.
 • Voorafgaand of na de Schriftlezing is er een kindermoment dat verzorgd wordt door een gemeentelid.
 • In diensten waarin het Avondmaal wordt gevierd (in onze gemeente zijn ook kinderen en jongeren welkom om de maaltijd mee te vieren), vindt deze viering plaats in gaande vorm. Voorafgaand aan de dienst word je ge├»nformeerd over de gang van zaken.
 • De mededelingen namens de kerkenraad worden voorafgaand aan de voorbeden (na de verkondiging) gedaan door de ouderling van dienst.
 • De dienst wordt ook live via YouTube uitgezonden.

 • Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met onze koster en preekvoorziener Jan Willem Hamhuis: 06-24238855 of koster@plantagekerk.nl 

.