Skip to main content

Info gastpredikant

Informatie voor gastvoorgangers in de online-kerkdienst in de Plantagekerk

Hartelijk dank dat u wilt voorgaan in onze eredienst. Graag brengen wij de volgende informatie onder uw aandacht:

Voorafgaand aan de dienst

 • Op de maandag voorafgaande aan de dienst, wordt er met alle medewerkers van de dienst een app-groep aangemaakt. Dan heeft een ieder de kortste lijn voor onderlinge afstemming.
 • De mensen van muziek en kinderwerk nemen zelf contact op met u voor overleg .
 • Een ‘format‘ voor de dienst vindt u onder deze informatie.
 • Graag ontvangen wij uiterlijk woensdagavond om 21.00 per mail: 
 • Parkeren kan tijdens diensten soms voor de deur van de kerk. Echter de parkeerruimte is hier beperkt, daarom raden wij u aan om te parkeren tegenover de kerk aan de overkant van de gracht. Adres: Schuurmanstraat 1. Dit is op ongeveer 350 meter vanaf de kerk.
 • Wij verzoeken u om uiterlijk 09.35 uur aanwezig te zijn in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, 8011 SE Zwolle. De koffie en thee staat dan klaar.
 • Om 09.45 nemen we met alle medewerkers het draaiboek even door. Daarna is er een gezamenlijk gebed en om 09.55 start de uitzending.

Tijdens de dienst

 • We zingen liederen van Sela en uit de bundels van Opwekking, het Gereformeerd Kerkboek en het Liedboek voor kerken. Daarnaast kunnen er eventueel ook liederen uit een andere bron worden gebruikt. Zoals aangegeven, iemand van muziek neemt contact met u op.
 • De mededelingen namens de kerkenraad worden gedaan door de ouderling van dienst. In overleg is het ook mogelijk dat het votum en de voorbeden kunnen door de ouderling van dienst worden gedaan. 
 • Tijdens diensten zonder bezoekers is het streven dat er zo weinig mogelijk mensen in de kerk zijn, daarom zullen de bijbellezing en het kindermoment veelal van te voren zijn opgenomen.
 • Om de dienst zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om aan het eind van het voorafgaande onderdeel alvast klaar te gaan staan voor het daarop volgende onderdeel.
 • Wij verzoeken u om de lengte van de preek te beperken tot maximaal 20 minuten. Omdat wij streven naar een maximale duur van de onlinedienst van 1 uur.
 • Wanneer u aan het woord bent, zal er gefilmd worden met de camera midden voor het podium. De andere camera wordt voornamelijk gebruikt voor tussenshots en voor het filmen van de muziek.
 • Wanneer u vragen heeft kunt u te allen tijde contact opnemen met onze koster en preekvoorziener Jan Willem Op 06-24238855 of koster@plantagekerkzwolle.nl 

.