Skip to main content

Openbare Geloofsbelijdenis

Op Paaszondag 2024 doen zes mensen belijdenis van hun geloof. Hieronder vind je hun namen, getuigenissen, persoonlijke bijbelteksten en korte toelichting bij een lied dat voor hen belangrijk is.

Naar de liturgie van de Paasdienst


Anne-José Geschiere

Ik wil belijdenis doen van mijn geloof, omdat ik ‘ja’ wil zeggen tegen een leven met en voor God. Lang zocht ik naar een antwoord op de vraag: wie is God voor mij? Ik groeide op met het geloof en de Bijbel en kwam in aanraking met andersdenkenden binnen het christelijk geloof. Deze verschillen brachten me veel twijfel en onzekerheid. Maar het bracht me ook dichterbij God. Hij was Het die nooit veranderde en in zoveel situaties dezelfde bleef. Hij liet me zien dat Hij op veel manieren werkt en mij niet loslaat. Ik leerde dat het niet meer gaat om mijn zekerheid, maar om Gods zekerheid waar ik op mag vertrouwen, uit mag leven en verder op mag bouwen. Met mijn tekortkomingen en vragen. Ik belijd God als Hoop en Redder van deze wereld. Ik wil Hem samen met een gemeente volgen en Zijn liefde laten zien aan de mensen om me heen.

Want U bent groot en doet wonderen,
U bent God, U alleen.
Leer mij, HEERE, Uw weg,
ik zal in Uw waarheid wandelen,
maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.
‭‭Psalm‬ ‭86‬ vers 10 en 11 HSV

Dit lied beschrijft dat God iedere dag weer de vervulling is van alles. Die gedachte geeft me rust, hoop en betekenis.


Adrianne van Gilst

Hey allemaal! Mijn naam is Adrianne van Gilst en ik ben 18 jaar oud. Anderhalf jaar geleden ben ik van Zeeland naar Zwolle verhuisd, hier studeer ik nu de PABO op de Viaa. Vanaf kinds af aan heb ik het voorrecht gehad om over God en Zijn liefde te horen. Hij is altijd aanwezig geweest in mijn leven, beginnend bij het moment van mijn doop. Naast dat geloof deel uitmaakte van de structuur in mijn leven, is er in de loop van de jaren ook een persoonlijke relatie met God gaan groeien. Het geeft mij rust te beseffen dat mijn leven in Gods handen ligt, dat Hij bij mij is, waar ik ook ga, en mij kracht geeft voor alle dingen die op mijn pad komen.

Ik kan alle dingen aan,
dankzij Christus die mij kracht geeft.
Filippenzen 4:13

Door belijdenis te doen wil ik laten zien dat ik de keuze voor Hem heb gemaakt. Ik erken Hem als mijn God en wil leven volgens Zijn wil. Iedere dag weer krijg ik de bevestiging dat ik afhankelijk ben van Zijn genade, dat wij leven door Zijn sterven. Dat is waarom ik het volgende nummer heb uitgezocht: This I Believe – Hillsong Worship.


Marie-Claire Hamstra

Zelf ben ik niet kerkelijk opgevoed, maar ik heb altijd wel het gevoel gehad dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde. Op verschillende momenten in mijn leven kwam ik met personen in contact over geloof, maar op die momenten kon ik er nog niets mee. Totdat ik vorig jaar weer met iemand in gesprek raakte over geloof. Het raakte iets in mijn hart waardoor ik het gevoel kreeg dat ik voor mezelf moest uitzoeken wat dit te zeggen had. Al zoekende kwam ik in contact met Jos Douma en raakte wij in gesprek. Naast de gesprekken met hem heb ik ook deelgenomen aan de Alpha-cursus. Een bijzonder en mooie weg, maar ook een intense.  Met alle mooie en onverklaarbare dingen die ik mijn pad kwamen zijn mijn ogen geopend en kan ik niet meer ontkennen dat God bestaat.  Ik wil een nieuw leven beginnen waarin ik weet dat ik het nooit meer alleen hoef te doen. Daarom heb ik het besluit genomen dat ik belijdenis wil doen. Iedereen die mij op wat voor manier heeft gesteund in mijn zoektocht ben ik enorm dankbaar. Ik ben er trots op dat ik straks onderdeel ben van een bijzondere, liefdevolle, mooie en warme familie.

De Heer zegt tegen zijn volk:
‘Wees niet bang, Ik zal je bevrijden.
Want Ik heb je gemaakt,
Ik heb je het leven gegeven,
jij bent van Mij!’

Jesaja 43:1

Geen plek waar U niet bent van Sela heeft voor mij een bijzonder betekenis. Ik weet dat ik nooit meer alleen hoef te zijn en dat Hij er mijn hele leven al was. Hij kent mijn hoogste pieken en diepste dalen.


Maartje Mijnheer

Ik wil belijdenis doen omdat ik geloof. Ik geloof in God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest. Ik wil dit graag uitspreken naar God en de mensen om mij heen. Ik heb lang getwijfeld over belijdenis doen. Twijfel over of mijn geloof wel goed genoeg is. Gelukkig hoeft het daar niet van af te hangen. Belijdenis doen is voor mij erkennen dat ik uit Gods liefde en genade mag leven. Ik hoef en kan het niet zelf doen, maar door Jezus ben ik gered. Hij geeft mij kracht en leidt mij. Door dit ook uit te spreken in de kerk verbind ik mij aan de gemeente en Gods koninkrijk. Ik wil hier graag deel van uitmaken en Gods boodschap uitdragen naar de mensen om mij heen, binnen en buiten de kerk.

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Spreuken 3: 5-6

Ik heb dit lied gekozen omdat het voor mij een belijdenis is en goed omschrijft waarom ik geloof. Mijn kracht komt uit God/Jezus en Hij leidt mij. Daarnaast vind ik het mooi dat in dit lied het belijden samen wordt gedaan, met de mensen/gemeente om je heen.


Kevin Visscher

Een paar jaar terug was geloof niet zo belangrijk voor mij. Ik had allemaal vragen waar geen of niet voldoende antwoord op was. Verder was ik druk met school en sport, zo verdween het geloof een beetje op de achtergrond. Maar door aanmoediging van mijn vriendin, Jolien, ben ik bezig gebleven met het geloof en ben ik het afgelopen jaar begonnen met het bijwonen van verschillende christelijke kringen samen met haar. Door mee te krijgen hoe zij hun geloof beleven kwam ik tot de veronderstelling dat ik geen antwoorden nodig had om te geloven. Dat God het beste wil met de mensen, vooral met de mensen die het zwaar hebben in deze wereld. Mijn geloof zorgt ervoor dat ik sterk blijf wanneer ik het een beetje zwaar heb en dat ik altijd terug kan vallen op God. En dat ik dat vertrouwen in God kan gebruiken om op mijn eigen manier de wereld een stukje beter te maken. Amen.

Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
Zeg tegen de HEER:
‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’

Psalm 91:4 en 2

Dit lied belichaamt mijn geloofsovertuiging waar ik elke dag op kan vertrouwen. Het is een prachtig nummer waar ik altijd vol vreugde mee zing.


Robert Visscher

Ik ben Robert Visscher, 28 jaar oud, getrouwd met Valerie van der Horst en recent vader geworden van onze dochter Lorèn. De komst van onze dochter is een belangrijke aanzet geweest tot het doen van mijn geloofsbelijdenis. Het doen van geloofsbelijdenis was altijd onbekend terrein dat gemakkelijk te passeren was in de hectiek en afleidingen van het dagelijks leven. Maar nu wil ik dit graag ook kunnen meegeven aan Lorèn. De tijd is daarbij altijd snel voorbijgegaan met in het achterhoofd dat ik meer met het geloof zou willen doen, maar nooit de daadkracht vond om dit ook daadwerkelijk te doen. Veelal ging dit gepaard met de onzekerheid of mijn geloof wel goed genoeg zou zijn. Heb ik mij genoeg voorbereid? Hoe voelt het om de liefde van god te ontvangen en waarom wil ik geloven?
Inmiddels weet ik dat dergelijke vragen komen en gaan, en dat het niet gaat om de geloofscriteria die ik zelf stel, maar het vertrouwen op God. Mijn vertrouwen op God is de afgelopen jaren gegroeid ondanks dat ik voornamelijk met andere dingen bezig was. De oorlogen, milieuproblemen en de groeiende armoede en wantrouwen in de samenleving laten mij zien dat de mens deze problemen niet zal kunnen oplossen. Daarvoor kunnen wij mensen het geheel onvoldoende overzien. Hoe hard je ook werkt, deze wereld kun je uiteindelijk niet veranderen. Hoe goed je de tijd ook benut, je hebt er geen macht over. Daarvoor moeten we ons vertrouwen niet op de mens leggen, maar op God en zijn zoon Jezus Christus die koning zal zijn. De onzekerheid of mijn geloof goed genoeg is, is daarom onbelangrijk gebleken als ik het vanuit deze context bekijk. Daarom wil ik nu de toekomst aanvaarden vanuit Gods hand, en mijn tijd, werk en energie besteden naar zijn woord. Ik weet dat dit niet makkelijk zal zijn, de zonde ligt op de loer. Maar door te groeien in de kennis en de genade van het woord van God, hoop ik met kracht tegen de zonde te kunnen strijden en Hem te aanbidden voor alles wat Hij in het leven geeft.

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig,
laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,
want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Jozua 1:9

Het lied zingt over alle verlangens die we als mens op aarde kunnen hebben en relativeert deze verlangens tegen wat God van ons wil. Daarom is het een fijn nummer om te luisteren op momenten dat je te veel afgeleid bent.

.