Skip to main content

Kerkdienst | Jos Douma | Goede Vrijdag | ‘Ben ik het?’ | Met Kleinkoor Vivace

Welkom in deze bijzondere Goede Vrijdag dienst waaraan door het Kleinkoor Vivace medewerking wordt verleend. Onder de liturgie vind je een toelichting op de koralen die gezongen worden.

Liturgie

Welkom, votum en groet
Zingen: Liedboek 562:1,3 – Ik wil mij gaan vertroosten
Gebed
Lezen: Matteüs 26:1-5
Koraal: Herzliebster Jesu (Vivace)
Lezen: Matteüs 26:17-22
Koraal: Ich bin’s (Vivace)
Lezen: Matteüs 26:23-35
Koraal: Ich will hier bei dir stehen (Vivace)
Lezen: Matteüs 26:57-68
Koraal: Wer hat dich so geschlagen (Vivace)
Lezen: Matteüs 27:27-31
Zingen: Liedboek 576b:1,2 – O, hoofd vol bloed en wonden
Lezen: Matteüs 27:32-56
Overdenking ‘Ben ik het?’
Zingen: LvdK 177:1,2,5,6 – Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten
Voorbeden, stilte, Onze Vader
Lied: Stainer – God so loved the world (Vivace)
Collecte
Zingen: Kerkboek Gezang 89:1,2,3,4 -Jezus leven van mijn leven
Zegen

Toelichting

In deze Goede Vrijdag-dienst staat het lijdensverhaal van Jezus centraal. De Bijbellezingen die dit verhaal vertellen worden afgewisseld met koralen uit de Matthäus Passion van Bach. Deze koralen hebben een bijzondere functie. Een klein beetje achtergrondinformatie. 

De Matthäus Passion volgt het lijdensverhaal van Jezus wat beschreven staat in het bijbelboek Matteüs. Het verhaal wordt levendig verteld door verschillende muziekstukken die personages of het volk uit de tijd van Jezus vertegenwoordigen. De verteller vertelt tussendoor wat er gebeurt en in het stuk klinken nog eens 14 koralen. 

Deze koralen stappen als het ware uit de geschiedenis, en reflecteren vanuit deze tijd op de gebeurtenissen in het lijdensverhaal. De teksten zijn raak en maken het verhaal heel persoonlijk, gericht op onze eigen relatie met Jezus. 

Zo reflecteert het koraal ‘Ich bin’s’ op de gebeurtenis aan het Laatste Avondmaal, waarin Jezus zegt dat iemand van de leerlingen Hem zal uitleveren. De leerlingen reageren: ‘Ik toch niet, Heer?’ Het koraal wat vervolgens klinkt gaat hierop in:

Ik ben het, ik zou moeten boeten,
aan handen en aan voeten,
gebonden in de hel.
De zweepslagen, die boeien,
en wat U hebt doorstaan,
dat heeft mijn ziel verdiend.

En even later, als Jezus geslagen en bespuwd wordt, en de omstanders spottend zeggen: ‘Vertel ons, wie heeft U geslagen?’, klinkt er in het koraal:

Wie heeft u zo geslagen,
Mijn verlosser, en met kwellingen
Zo lelijk toegetakeld?
U bent immers geen zondaar
Zoals wij en onze kinderen;
Van misdaden weet u niets.

Een reflectie, persoonlijk en soms pijnlijk. Maar altijd met prachtige, beeldende muziek die de tekst direct weet te raken. Zo wordt Goede Vrijdag niet iets afstandelijks, wat vroeger is gebeurd. Maar geeft het ons geloof vandaag de dag diepgang en dankbaarheid voor wat Jezus heeft gedaan.

Rachel Kieneker

Voorganger/Spreker:

 

Thema:

Bijzonderheden:

    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

vrijdag 29 maart    
19:30 - 20:30

Evenement type