Skip to main content

Kerkdienst | Jos Douma | Biddag | ‘Van de HEER is de aarde’

Vandaag is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Welkom in de kerk om samen te zingen, te luisteren naar Gods Woord en te bidden. Centraal staat Psalm 24.

Liturgie

BLOK 1 TIJD OM TE ZINGEN
Votum en groet
Zingen: Opwekking 475 – Majesteit, Koning in eeuwigheid
Zingen: Opwekking 802 – Hier is mijn hart heer
Zingen: Opwekking ⁠427 – Maak mij rein voor U

BLOK 2 TIJD VOOR HET WOORD
Gebed
Bijbellezing: Psalm 24
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Psalm 24:1,2,3
Overdenking ‘Van de HEER is de aarde’ (lees de overdenking)
Zingen: Gereformeerd Kerkboek Psalm 24:4,5

BLOK 3 TIJD VAN GEBED
Optie 1: blijf rustig zitten en bid zelf in stilte
Optie 2: loop naar de zijkant/gangpaden van de kerkzaal en ga in groepjes van drie tot vijf mensen staan om samen te bidden
Optie 3: loop even naar buiten en ontdek waar je voor kunt bidden of danken
Optie 4: schrijf op een briefje een aantal gebedspunten en leg die voor in de kerk op de tafel (in combinatie met optie 1 tot 3)

BLOK 4 TIJD OM SAMEN TE BIDDEN
Info voor gebed en collecte (video ‘Een gezonde maaltijd voor kinderen in Zuid-Afrika’)
Zingen: Opwekking 662 – God regeert
Gebed op basis van de ingeleverde gebedspunten
Zingen: Opwekking 407 – Hoe groot zijt Gij

BLOK 5 TIJD OM OP WEG TE GAAN
Collecte
Zingen: Opwekking 832 – Jezus overwinnaar
Zegen

Voorganger/Spreker:

 

Thema:

Bijzonderheden:

    

Collecte:

       

Muziek:

    

Wanneer

woensdag 13 maart    
19:30 - 20:30

Evenement type